Zaznacz stronę

Dnia 27 maja 2019 roku Wydział Ekonomiczny UO gościł Zarząd oraz członków Stowarzyszenia ERSA – The European Regional Science Association Polish Section. Jest to jest Polska częścią międzynarodowej organizacji  The European Regional Science Association (ERSA) w ramach Regional Science Association International (RSAI), będąca ponadnarodowym zrzeszeniem krajowych i regionalnych stowarzyszeń naukowych o podobnym profilu z  całej Europy. Członkami ERSA są naukowcy oraz specjaliści ds. polityki lokalnej i regionalnej, zainteresowani zagadnieniami ekonomiki miejskiej i regionalnej, planowania przestrzennego oraz rozwoju lokalnego. Uniwersytet Opolski w Stowarzyszeniu reprezentują dr Edyta Szafranek i dr Agnieszka Dembicka-Niemiec.

Podczas spotkania na naszym Wydziale odbyło się Walne Zebranie Członków, którzy przyjechali z różnych ośrodków naukowych z Polski. Zebranie miało charakter sprawozdawczy i podsumowujący dotychczasowe działania, a także programowy, gdyż określono kierunki działań naukowych Stowarzyszenia na kolejne lata.

Osoby zainteresowane funkcjonowaniem Stowarzyszenia zapraszamy do zapoznania się ze stroną: http://www.ersa.org.pl/pl/. Istnieje także możliwość włączenia się w struktury tego międzynarodowego Stowarzyszenia badaczy naukowych.