Zaznacz stronę

Dziekanat

Kontakt telefoniczny:

telefon: 77 – 40 16 913

telefon: 77 – 40 16 912

STUDIA STACJONARNE
I
STOPNIA

STUDIA STACJONARNE I i II STOPNIA
STUDIA NIESTACJONARNE

EKONOMIA

EKONOMIA (II STOPNIA),
GOSPODARKA PRZESTRZENNA, LOGISTYKA
ZARZĄDZANIE WSZYSTKIE KIERUNKI
STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

 

 Dziekanat czynny:

dzień

godziny

poniedziałek

w godzinach 12.00 – 15.00

wtorek

w godzinach 12.00 – 15.00

środa

nieczynny

czwartek

w godzinach 12.00 – 15.00

piątek

w godzinach 12.00 – 15.00

sobota

w godzinach 09.00 – 13.00
(czynny w terminach zjazdów)

niedziela

nieczynny

 

Pracownicy Dziekanatu Wydziału Ekonomicznego

  • mgr Anna Bałdo – kierownik
  • Ewa Ludwikowska
  • mgr Lucyna Krakowiak
  • mgr Aleksandra Świerk
  • mgr Sylwia Kleniuk – Wiszniewska

Adres e-mail: dziekanatwe@uni.opole.pl

Numer rachunku bankowego – Wydział Ekonomiczny 05 1090 2138 0000 0001 1255 9668                       Wpłaty za legitymacje, dyplomy, świadectwa.
Semestr zimowy

03.10.2016 – 26.01.2017*
okres zajęć dydaktycznych

31.10.2016
dzień wolny od zajęć dydaktycznych

24.12.2016 – 01.01.2017
przerwa świąteczna

27.01.2017 – 09.02.2017
sesja egzaminacyjna

10.02.2017 – 12.02.2017
przerwa międzysemestralna

13.02.2017 – 24.02.2017
sesja poprawkowa

*W dniach 25 i 26 stycznia 2017 r. (środa i czwartek) będą odbywały się zajęcia przewidziane rozkładem zajęć na piątek.
W dniu Inauguracji (04.10.2016) przewidziane są tylko godziny rektorskie.

Semestr letni

13.02.2017 – 09.06.2017
okres zajęć dydaktycznych

13.04.2017 – 19.04.2017
przerwa świąteczna

02.05.2017
dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12.06.2017 – 26.06.2017
sesja egzaminacyjna

04.09.2017 – 17.09.2017
sesja poprawkowa

Uwaga
Termin Piastonaliów zostanie ustalony przez Rektora w porozumieniu z Samorządem
Studenckim na początku semestru letniego i powinien obejmować dwa dni: czwartek i piątek.