Zaznacz stronę

W dniu 18 grudnia 2018 r. na Wydziale Ekonomicznym został przeprowadzony wykład przez przedstawiciela praktyki (doradcę podatkowego) Panią mgr Elżbiety Kustra nt.: „Zmiany w systemie podatkowym
w 2019 r.”. Celem wykładu było zaprezentowanie zmian wprowadzonych z dniem 01.01.2019 r.  w przepisach ordynacji podatkowej, a dotyczących m. in.: dodatkowych zobowiązań podatkowych oraz ich wysokości, informacji o schematach podatkowych, pojęcia korzyści podatkowej, ograniczenia możliwości wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie przepisów zapobiegających unikania opodatkowania, rozszerzenia definicji rachunku podmiotu kwalifikowanego i zakresu informacji przekazywanych przez banki i SKOK izbie rozliczeniowej, wybranych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Studenci mieli możliwość skonfrontowania teorii z praktyką gospodarczą oraz dokonania aktualizacji obowiązujących przepisów podatkowych. Wykazali duże zainteresowanie praktycznymi zagadnieniami tematycznymi. Pani mgr Elżbieta Kustra w sposób ciekawy i zrozumiały prezentowała nurtujące studentów problemy podatkowe.

Spotkanie zorganizowała dr Teresa Maszczak