Zaznacz stronę

W ramach obchodów jubileuszu 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 11 czerwca 2018 r. Urząd Statystyczny w Opolu zorganizował seminarium pt. “Statystyka publiczna-region-rozwój-współpraca”. Tematem przewodnim seminarium była rola informacji statystycznej w analizie i ocenie sytuacji społecznej i ekonomicznej w programowaniu polityk regionalnych.

W seminarium wzięło udział około 120 zaproszonych gości, w tym przedstawiciele m.in. Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Urzędu Miasta Opola, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, Opolskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jak również przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej w województwie, pracownicy ośrodków naukowych, instytucji zaangażowanych w kreowanie rozwoju regionalnego, a także dyrektorzy urzędów statystycznych w Ostrawie i Ołomuńcu oraz dyrektorzy urzędów statystycznych w Kielcach, Katowicach, Poznaniu i Szczecinie.
Seminarium było znakomitą okazją do uhonorowania za szczególne osiągnięcia w dziedzinie statystyki odznaką “Za zasługi dla statystyki RP” wieloletnich pracowników Urzędu Statystycznego w Opolu oraz przedstawicieli środowiska naukowego opolskich uczelni.

W gronie odznaczonych znalazła się także prof. UO dr hab. Agata Zagórowska kierownik Zakładu Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej Wydziału Ekonomicznego UO. Odznaka „Za zasługi dla statystyki RP” jest zaszczytnym wyróżnieniem w dziedzinie statystyki, uznaniem dla Pani Profesor za wieloletnią promocję statystyki publicznej w regionie w tym działalność edukacyjną. Pani Profesor współorganizuje z Urzędem Statystycznym liczne konferencje naukowe tworząc solidne podstawy współpracy środowiska naukowego, statystyki publicznej i innych partnerów w regionie.