Zaznacz stronę

W dniu 15 stycznia 2018 roku odbyły się zajęcia dedykowane uczniom Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku. Zajęcia poprowadziła studentka Pani Magdalena Nowik jako przedstawiciel Międzyuczelnianego Koła Naukowego “LogPoint” działającego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego. W ramach spotkania z młodzieżą przeprowadzono wykład na temat możliwości studiowania na Wydziale Ekonomicznym oraz zrealizowano warsztaty z zastosowaniem gry logistycznej. Niniejsza wizyta była odpowiedzią na zaproszenie absolwentki Wydziału Ekonomicznego Pani Magdaleny Skarbek, obecnie nauczyciela w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku.

Zajęcia zostały bardzo wysoko ocenione przez uczniów.
Gratulujemy inicjatywy.