Zaznacz stronę

Wspólny projekt dydaktyczny Wydziału Ekonomicznego UO  i Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie w ramach Programu INTERREG (umowa nr  CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0001981).

Tytuł projektu:  „Rozwój kompetencji i podnoszenie szans studentów uniwersytetów na rynku pracy w zakresie usług sektora publicznego“.

Serdecznie zapraszamy studentów Wydziału Ekonomicznego do udziału w spotkaniach, które odbędą się na platformie MS Teams w kwietniu br.

Spotkania będą okazją do wymiany informacji i doświadczeń  dotyczących funkcjonowania sektora publicznego w Republice Czeskiej i w Polsce. Obejmować będą trzy obszary tematyczne: transport, sprawy socjalne, kultura. Ze strony Wydziału Ekonomicznego odpowiedzialne za poszczególne obszary będą odpowiednio: prof. dr hab. Sabina Kauf, dr Agnieszka Bobrowska, dr Maja Krasucka.

Terminy i tematyka spotkań:

9 kwietnia (piątek) godz. 9.00-12.30 – obszar Transport.

16 kwietnia (piątek) godz. 9.00-12.30 – obszar Sprawy socjalne.

23 kwietnia (piątek) godz. 9.00-12.30 – obszar Kultura.

 

Zapisy na spotkania prowadzi  Daniel Fitzon
kontakt mailowy: 124917@student.uni.opole.pl

Możliwe jest uczestnictwo w całym cyklu spotkań lub w pojedynczym spotkaniu.