Zaznacz stronę

29.05.2017 r. na Wydziale Ekonomicznym UO odbył się wykład otwarty przedstawiciela praktyki Pana mgra Pawła Rastawickiego nt.: „Ceny transferowe w aspekcie rozliczeń podatkowych firm”.
Celem wykładu było zaprezentowanie zmian wprowadzonych z dn. 01.01.2017 r. w przepisach krajowych dotyczących cen transferowych, głównie w zakresie rozszerzenia obowiązku podatników
dokumentowania transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Nowe regulacje mają za zadanie uszczelnienie systemu podatkowego oraz przeciwdziałanie transferom zysku pomiędzy jednostkami powiązanymi w celu uniknięcia opodatkowania.

Studenci mieli możliwość skonfrontowania teorii z praktyką gospodarczą. Ożywiona dyskusja wykazała duże zainteresowanie studentów praktycznymi zagadnieniami tematycznymi. Prelegent w sposób ciekawy i zrozumiały odpowiadał na nurtujące studentów problemy podatkowe.

Spotkanie zorganizowało Koło Naukowe Rachunkowości pod kierunkiem dr Teresy Maszczak.

UO_WYKŁAD CENY TRANSFEROWE_2