Zaznacz stronę

Prof. UO Sabina Kauf na konferencji w St. Petersburgu
W dniach 22-24.03.2018 Prof. UO Sabina Kauf J wzięła udział w Międzynarodowej Konferencji naukowej: Infrastruktura finansów, nowe wyzwania technologii cyfrowych w zglobalizowanym świecie. Konferencja, w której uczestniczyła prof. Kauf stała się okazją do omówienia kwestii związanych z rozwojem nowych technologii (szczególnie cyfrowych) i ich roli w funkcjonowaniu gospodarek, podmiotów gospodarczych i łańcuchów dostaw. W konferencji uczestniczył także porf. Rubzov, z Uniwersytetu w Moskwie, który jest głównym organizatorem kolejnej trójstronnej konferencji naukowej, będącej efektem trójstronnej współpracy, w której partycypuje WE UO, Uniwersytet w Poczdamie i Państwowym Uniwersytetem Ekonomiczny w St. Petersburgu.

Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. UO dr hab. Sabina Kauf na wykładach w Rosji
W trakcie pobytu w St. Petersburgu prof. UO dr hab. Sabina Kauf w dniach 20.03.-28.03.2018 przeprowadziła wykłady dla studentów Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego z zakresu centrów logistycznych i ich znaczenia dla rozwoju gospodarczego krajów położonych wzdłuż Nowego Szlaku Jedwabengo.