Zaznacz stronę

Współpraca ze szkołami

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego od 2012 roku realizuje program współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi.

Wydział Ekonomiczny w ramach zawartych porozumień ze szkołami współpracuje m.in. w zakresie:

  • rozwoju kontaktów w sferze działań dydaktycznych,

  • prowadzenia wymiany doświadczeń w obszarze nauczania oraz popularyzacji twórczych działań młodzieży,

  • stworzenia warunków dla rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności młodzieży na poziomie szkoły średniej, w szczególności w zakresie przedmiotów ekonomicznych,

  • umożliwienia wymiany doświadczeń w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz wspomagania ich rozwoju naukowego przez pracowników dydaktyczno-naukowych Wydziału Ekonomicznego,

  • popularyzacji nauk ekonomicznych wśród uczniów Szkół,

  • umożliwiania uczniom Szkół udziału w wybranych zajęciach akademickich prowadzonych przez pracowników naukowych oraz studentów na terenie Wydziału Ekonomicznego,

  • koordynacji współpracy młodzieży z kołami naukowymi działającymi na Wydziale Ekonomicznym,

  • działań promocyjnych podejmowanych na Wydziale Ekonomicznym oraz w Szkół,

  • organizowanych szkoleń, zajęć warsztatowych, seminariów i konferencji naukowych.


Lista szkół partnerskich

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”
ul. Kościuszki 43, 45-063 Opole
http://ekonomik.opole.pl

III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opolu
ul. Dubois 28, 45-070 Opole
http://www.lo3.opole.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu
ul. Kazimierza Pułaskiego 3, 45-048 Opole
http://www.lo2.opole.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Powstańców Śl. 3  47 – 100 Strzelce Opolskie
http://www.ckziu-strzelce.pl/


Kalendarium podpisanych umów

09 kwiecień 2015 r.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

24 marca 2014 r.
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu

31 października 2013 r.
III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu

19 grudnia 2012 r.
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu


Kontakt:
dr inż. Marcin Krzesaj
tel. (77) 40 16 869
e-mail: wepromocja@uni.opole.pl

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close