Zaznacz stronę

Współpraca z zagranicą

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego w ramach międzynarodowych umów prowadzi współpracę i wymianę studentów z następującymi uczelniami zagranicznymi:


logo Uniwersytet la Coruna (Galicia) HISZPANIAUniwersytet la Coruna (Galicia) HISZPANIA
logo Uniwersytet w Wilnie LITWA

Uniwersytet w Wilnie LITWA

logo Uniwersytet w Trier NIEMCY

Uniwersytet w Trier NIEMCY

 logo Uniwersytet SELCUK TURCJA

Uniwersytet SELCUK TURCJA


Uniwersytet w Poczdamie NIEMCY
logo Uniwersytet w Poczdamie NIEMCY
 
Narodowy Uniwersytet Służb Podatkowych
Ukrainy w Irpin UKRAINA
logo Narodowy Uniwersytet Służb Podatkowych Ukrainy w Irpin UKRAINA

Uniwersytet Dijon FRANCJA
 
Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych
Zittau/Goerlitz NIEMCY
logo Uniwersytet Kremenchuk UKRAINA

Uniwersytet Kremenchuk UKRAINA

Technical University of Ostrava

VŠB – Technical University of Ostrava CZECHY

erasmus logo

Koordynator współpracy z Niemcami:
dr Robert Poskart

Koordynator ds. współpracy z Czechami i Słowacją:
dr Agnieszka Krawczyk – Sołtys

Koordynator programu ERASMUS
mgr Jacek Kurek


Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego prowadzi wieloletnią współpracę z Wydziałem Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu w Poczdamie: www.uni-potsdam.de  (Niemcy). Przebiega ona w dwóch płaszczyznach- w szczególności: wzajemnym organizowaniu seminariów naukowo-dydaktycznych, w których udział biorą zarówno pracownicy naukowi obydwu wydziałów jak i studenci oraz semestralnej wymiany studentów w ramach DAAD i Sokrates (wymiana w ramach programu Sokrates wykracza poza ramy umowy o współpracę podpisanej pomiędzy naszymi wydziałami).

Ważnym elementem tej współpracy jest również wzajemny udział pracowników naukowych w organizowanych konferencjach a także organizowanie odczytów i wykładów gościnnych.
Wydział Ekonomiczny utrzymuje również kontakty z Uniwersytetem la Coruna (Galicia) w Hiszpanii.

W ramach programu Socrates, studenci Wydziału Ekonomicznego UO (znający język hiszpański), mają możliwość studiowania jednego roku studiów (dwa semestry) na Uniwersytecie Coruna. W umowie o współpracy przewidziano też coroczną wymianę kadry w ramach krótkoterminowych pobytów.

Wydział Ekonomiczny współpracuje z Wydziałem Nauk Humanistycznych w Kownie Uniwersytetu Wileńskiego na Litwie: http://www.vu.lt/en/
W ramach podpisanej umowy o współpracy studenci Wydziału Ekonomicznego mają możliwość studiowania jednego semestru na tamtejszej Uczelni.

INTERNATIONAL INFORMATION FOR STUDENTS
A Prospectus on more that 200 Master’s programmes in a huge range of subjects – as well as an extensive programme of research opportunities (Mphis, PhD) and professional training from the University College London is available at:
Biuro ds. Badań naukowych i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Opolskiego

Information can also be found on the website
http://www.ucl.ac.uk/admission/pg