Zaznacz stronę

Współpraca z zagranicą

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego w ramach międzynarodowych umów prowadzi współpracę i wymianę studentów z następującymi uczelniami zagranicznymi:


logo Uniwersytet la Coruna (Galicia) HISZPANIAUniwersytet la Coruna (Galicia) HISZPANIA
logo Uniwersytet w Wilnie LITWA

Uniwersytet w Wilnie LITWA

logo Uniwersytet w Trier NIEMCY

Uniwersytet w Trier NIEMCY

 logo Uniwersytet SELCUK TURCJA

Uniwersytet SELCUK TURCJA


Uniwersytet w Poczdamie NIEMCY
logo Uniwersytet w Poczdamie NIEMCY
 
Narodowy Uniwersytet Służb Podatkowych
Ukrainy w Irpin UKRAINA
logo Narodowy Uniwersytet Służb Podatkowych Ukrainy w Irpin UKRAINA

Uniwersytet Dijon FRANCJA
 
Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych
Zittau/Goerlitz NIEMCY
logo Uniwersytet Kremenchuk UKRAINA

Uniwersytet Kremenchuk UKRAINA

Technical University of Ostrava

VŠB – Technical University of Ostrava CZECHY

erasmus logo

Koordynator współpracy z Niemcami:
dr Monika Paradowska
dr Robert Poskart

Zespól – Centrum Partnerstwo Wschodnie:
dr Tomasz Sowiński

Koordynator ds. współpracy z Czechami i Słowacją:
dr Agnieszka Krawczyk – Sołtys

Koordynator programu ERASMUS
dr Bartosz Fortuński


Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego prowadzi wieloletnią współpracę z Wydziałem Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu w Poczdamie: www.uni-potsdam.de  (Niemcy). Przebiega ona w dwóch płaszczyznach- w szczególności: wzajemnym organizowaniu seminariów naukowo-dydaktycznych, w których udział biorą zarówno pracownicy naukowi obydwu wydziałów jak i studenci oraz semestralnej wymiany studentów w ramach DAAD i Sokrates (wymiana w ramach programu Sokrates wykracza poza ramy umowy o współpracę podpisanej pomiędzy naszymi wydziałami).

Ważnym elementem tej współpracy jest również wzajemny udział pracowników naukowych w organizowanych konferencjach a także organizowanie odczytów i wykładów gościnnych.
Wydział Ekonomiczny utrzymuje również kontakty z Uniwersytetem la Coruna (Galicia) w Hiszpanii:http://www.udc.es/principal/ga/

W ramach programu Socrates, studenci Wydziału Ekonomicznego UO (znający język hiszpański), mają możliwość studiowania jednego roku studiów (dwa semestry) na Uniwersytecie Coruna. W umowie o współpracy przewidziano też coroczną wymianę kadry w ramach krótkoterminowych pobytów.

Wydział Ekonomiczny współpracuje z Wydziałem Nauk Humanistycznych w Kownie Uniwersytetu Wileńskiego na Litwie: http://www.vu.lt/en/
W ramach podpisanej umowy o współpracy studenci Wydziału Ekonomicznego mają możliwość studiowania jednego semestru na tamtejszej Uczelni.

INTERNATIONAL INFORMATION FOR STUDENTS
A Prospectus on more that 200 Master’s programmes in a huge range of subjects – as well as an extensive programme of research opportunities (Mphis, PhD) and professional training from the University College London is available at:
Biuro ds. Badań naukowych i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Opolskiego

Information can also be found on the website
http://www.ucl.ac.uk/admission/pg

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close