Zaznacz stronę

W dniu 10.01.2019 roku na Wydziale Ekonomicznym przebywali z wizytą przedstawiciele Wydziału Ekonomicznego Politechniki Ostrawskiej, w osobach dziekana wydziału, kierownika Katedry Ekonomii Społecznej doc. inż. Petra Tomanek, inż. Bc. Jiri Bećica i inż. Eva Kovarova, przedstawiciele Katedry Gospodarki publicznej. Z Wydziału Ekonomicznego UO w spotkaniu udział wzięli, prof. dr hab. Janusz Słodczyk – prorektor UO ds. nauki i finansów oraz kierownik Katedry geografii ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, prof. dr hab. Stanisława Sokołowska – dziekan Wydziału, dr hab. Sabina Kauf, prof. UO – prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą, dr hab. Marta Maciejasz-Świątkiewicz, prof. UO – pełnomocnik rektora ds. dyscypliny naukowej Ekonomia i Finanse oraz dr hab. Rafał Matwiejczuk, prof. UO – pełnomocnik rektora dla dyscypliny naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości. Obecna była także pani dr hab. Iveta Voznakowa, prof. Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu w Ostrawie, która zainicjowała prace nad projektem.
Celem pobytu było przygotowanie założeń do wspólnego projektu naukowo-badawczego, realizowanego w ramach programu Interreg dla Euroregionu Silesia i Pradziad.
Jako główny obszar tematyczny wybrano: uwarunkowania rozwoju instytucji sektora publicznego na pograniczu polsko-czeskim. Wśród obszarów szczegółowych wymieniono:

  1. funkcjonowanie i dobre praktyki transportu publicznego w mieście,
  2. uwarunkowania rozwoju i sposoby finansowania instytucji kultury, ze szczególnym uwzględnieniem teatru i filharmonii oraz
  3. kluczowe zadania pomocy społecznej. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie zarówno badań pierwotnych, jak i wtórnych, które pozwolą na diagnozę stanu istniejącego we wskazanych obszarach, a także wskazanie dobrych praktyk, możliwych do implementacji.

Ważnym aspektem projektu będzie rozwój współpracy między Wydziałami Ekonomicznymi Politechniki Ostrawskiej i Uniwersytetu Opolskiego. Współpraca będzie obejmowała zarówno wyjazdy studyjne pracowników wydziału i prowadzenie zajęć na uczelni partnerskiej, jak również wyjazdy studentów.
Podsumowaniem projektu ma być konferencja naukowa, na której zaprezentowane zostaną wyniki przeprowadzonych badań.