Zaznacz stronę

W dniach 02.09-15.09.2018r. przebywał z wizytą gościnną na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego dr Pavel Taraba z Wydziału Logistyki i Zarządzania Kryzysowego.
Wizyta miała na celu nawiązanie współpracy z reprezentowanym przez Pana Pavla Tarabę Uniwersytetem Thomas Bata w Zlin w Czechach. Pan dr Pavel Taraba spotkał się z władzami Wydziału Ekonomicznego panią Dziekan prof. Stanisławą Sokołowską oraz Prodziekan ds. nauki i współpracy zagranicznej dr hab. Sabiną Kauf, prof. UO.

Podczas pobytu podejmowane były działania zmierzające do ścisłej współpracy w zakresie wspólnej wymiany kadry akademickiej, studentów, udziału we wspólnych pracach badawczych, przygotowywania projektów badawczych i innych działaniach pozwalających na podniesienie jakości kształcenia studentów i kompetencji pracowników oraz otworzą możliwości realizowania staży naukowych.
Wizyta była realizowana w ramach „Operational Programme Research, Development and Education, the Strategic Project of TBU in Zlín, (reg. No. CZ 02.269/0.0/0.0/16_015/0002204), activity KA4 – Strengthening Internationalization at TBU (FLCM)”.

 

The internship of dr. Pavel Taraba from the Faculty of Logistics and Crisis Management is taken from 2.9. to 15. 9 2018 at the Faculty of Economics at the Opole University. The visit is aimed at establishing cooperation with the Tomas Bata University in Zlin (Czech Republic). Dr. Pavel Taraba met with the authorities of the Faculty of Economics, Mrs. Dean, prof. Stanisława Sokołowska and Vice-Dean for Scientific Research and International Relations dr hab. Sabina Kauf, prof. UO. During the internship, the following activities are taken: establish a research partnership, discuss possibilities of a joint research project, discuss opportunities of exchange of faculty members and exchange of students and other activities to improve the quality of students’ education and competencies of staffs. The visit is carried out as part of the „Operational Programme Research, Development and Education, the Strategic Project of TBU in Zlín, (reg. No. CZ 02.269/0.0/0.0/16_015/0002204), activity KA4 – Strengthening Internationalization at TBU (FLCM)”.