Zaznacz stronę

 

TERMIN GODZINA SALA ROK
12.10.2017 gr 1
19.10.2017 gr 2
26.10.2017 gr 3
9:10-10:40
9:10-10:40
9:10-10:40
4
4
4
STUDIA STACJONARNE:
I EKONOMIA I STOPNIA
 19.10.2017 gr 1 7:40-9:10 4 STUDIA STACJONARNE:
I ZARZĄDZANIE
10.10.2017 gr 1

12.10.2017 gr 2

14:10-15:40

7:40-9:10

4

4

STUDIA STACJONARNE:
I LOGISTYKA
 17.10.2017 gr 3 14:10-15:40 4 STUDIA STACJONARNE:
I LOGISTYKA +
I GOSPODARKA PRZESTRZENNA- INŻ.
09.10.2017 gr 1 ZF
16.10.2017 gr 2 EM
23.10.2017 gr 3 SiPL
7:40-9:10
7:40-9:10
7:40-9:10
4
4
4
STUDIA STACJONARNE:
I ROK EKONOMIA II STOPNIA   
 07.10.2017 19:50 – 21.20 4 STUDIA NIESTACJONARNE:
I ROK EKONOMIA I STOPNIA +
I ROK LOGISTYKA I STOPNIA
08.10.2017 16:40 – 18:10 7 STUDIA NIESTACJONARNE:
I ROK EKONOMIA II STOPNIA

Obecność obowiązkowa