Zaznacz stronę

W dniach 16-21.12.2019 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego przebywała z wizytą prof. dr hab. Tatjana Nikitina z Uniwersytetu Państwowego w St. Petersburgu.
Podczas wizyty wzięła udział w rozmowach bilateralnych z Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości, dr hab. Sabiną Kauf, prof. UO oraz z Dyrektorem Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, prof. dr hab. Januszem Słodczykiem. Obydwie dotyczyły zacieśnienia współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy uniwersytetami w st. Petersburgu oraz Opolu.
W trakcie pobytu prof. Nikitina zwiedziła nie tylko bibliotekę Wydziału Ekonomicznego, ale także Muzeum oraz Wzgórze Uniwersyteckie.