Zaznacz stronę

Struktura

Instytut Ekonomii i Finansów

Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów
dr hab. Marta Maciejasz-Świątkiewicz, prof. UO
Z-ca Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów
dr Robert Poskart

Sekretariat: mgr Grażyna Dudka

 

Katedra Teorii Ekonomii
Kierownik Katedry:  dr hab. Urszula Łangowska-Szczęśniak, prof. UO
Koordynator Kierunku EKONOMIA:  dr Agnieszka Bobrowska
dr hab. Marta Maciejasz-Świątkiewicz, prof. UO
dr Wojciech Duranowski
dr Bartosz Fortuński
dr Aleksandra Piasecka
mgr Mateusz Musiał

 

Katedra Finansów i Rachunkowości
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel
dr Robert Poskart
dr Jacek Pieczonka
dr Maja Krasucka
dr Krzysztof Ćwieląg
dr Teresa Maszczak
dr inż. Mariola Willmann

 

Katedra Ekonometrii i Metod Ilościowych
Kierownik: dr hab. Krystyna Hanusik, prof. UO
dr Dusan Bogdanov
dr inż. Adam Siwerski
dr Bartosz Chorkowy
dr Tomasz Sowiński
dr Anna Bisaga
dr Agnieszka Tłuczak
dr Aleksandra Dudek
dr Andrzej Ostrowski

 

Katedra Rynku Pracy i Polityki Społeczno-Ekonomicznej
Kierownik Katedry: dr hab. Agata Zagórowska, prof. UO
dr Maria Bucka
dr inż. Dominika Malchar-Michalska
dr Daniel Rodzeń

 

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości
dr hab. Sabina Kauf, prof. UO
Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości
dr inż. Iwona Pisz

Sekretariat: mgr Magdalena Wielgoś

 

Katedra Organizacji i Zarządzania
Kierownik Katedry prof. dr hab. Stanisława Sokołowska
Koordynator Kierunków ZARZĄDZANIE, LOGISTYKA: dr Anna Mijal
dr hab. Bolesław Goranczewski, prof. UO
dr Laura Płatkowska-Prokopczyk
dr Agnieszka Krawczyk-Sołtys
dr Paweł Szwiec

 

Katedra Logistyki i Marketingu
Kierownik Katedry: dr hab. Sabina Kauf, prof. UO
dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO
dr Dorota Potwora
dr Anna Bruska
dr inż. Iwona Pisz
dr Sabina Wyrwich – Płotka
mgr Natalia Boichuk

 

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Zespół Badawczy w zakresie Zarządzania Informacją
dr hab. inż. Adam Czerwiński, prof. UO
dr inż. Marcin Krzesaj

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
prof. dr hab. Janusz Słodczyk
Z-ca Dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
prof. dr hab. Stanisław Koziarski
dr Krzysztof Badora – Koordynator Kierunków GOSPODARKA PRZESTRZENNA, TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

 

Sekretariat: mgr Magdalena Wielgoś

 

Katedra Geografii Ekonomicznej i Planowania Przestrzennego
Kierownik Katedry: dr Edyta Szafranek
dr Agnieszka Dembicka-Niemiec
dr Maria Śmigielska
dr inż. Adam Walawender
dr inż. Barbara Wiatkowska
dr Jan Zipser
dr inż. Magdalena Śliwa
mgr inż. arch. Jarosław Oglęcki
mgr Michał Ciesielski
mgr Jacek Kurek

 

Dziekanat – Wydział Ekonomiczny
mgr Anna Bałdo – kierownik
mgr Ewa Ludwikowska
mgr Aleksandra Świerk
Katarzyna Góźdź

 

Pracownicy administracyjni Wydziału Ekonomicznego
mgr inż. Beata Król
mgr Dominika Bryś
mgr inż. Sebastian Marcinkowski

 

Pracownicy Biblioteki Wydziału Ekonomicznego
mgr Elżbieta Kunicka- kierownik
mgr Aleksandra Żyrek
mgr Magdalena Hyper-Domaracka

 

Pracownicy administracyjni Wydziału Ekonomicznego
Wioletta Nickowska – administrator obiektu
Marek Derus – konserwator