Zaznacz stronę

SESJA POPRAWKOWA SEMESTRU LETNIEGO
roku akademickiego 2016/2017
04.09.2017 – 17.09.2017


Przedmiot/Konsultacje Prowadzący dzień, godzina, sala
 Wpisy do indeksów  dr A. Ostrowski  21.09 i 28.09, godz. 10.50-12.20, s. 59
 Zaliczenia poprawkowe dr D.Bogdanov Badania operacyjne
sobota 16 września 2017,
godz. 10.00 sala 26
Zaliczenia poprawkowe, wpisy  dr Jacek Pieczonka
  •  wszystkie kierunki, studenci studiów
    stacjonarnych i niestacjonarnych
    18 września 2017, godz. od 16..00 do 18.00