Zaznacz stronę

Studia stacjonarne

I rok I stopień kierunek Ekonomia

Nazwa przedmiotu Prowadzący I TERMIN (14.06-27.06.2018) II TERMIN (03.09-14.09.2018)
DATA GODZ. SALA DATA GODZ. SALA
Podstawy makroekonomii dr hab. U.Łangowska-Szczęśniak, prof. UO 22.06.2018 11:00-12:30 23 13.09.2018 16:00-17:00 23
Statystyka opisowa dr A.Tłuczak 18.06.2018 9:00-11:30 23 14.09.2018 09:00-11:00 23
Finanse publiczne i rynki finansowe prof. dr hab. J.Karwowski 26.02.2018 11:00-12:00 23 03.09.2018 11:00-12:00 23

II rok I stopnia kierunek Ekonomia

II E – s Nazwa przedmiotu Prowadzący I TERMIN (14.06-27.06.2018) II TERMIN (03.09-14.09.2018)
DATA GODZ. SALA DATA GODZ. SALA
TI Programowanie matematyczne dr hab. K.Hanusik,prof. UO 15.06.2018 14:00-16:00 23
Matematyczne techniki podejmowania decyzji dr inż. A.Siwerski 18.06.2018 10:00-11:00 31
Mikroekonometria dr hab. K.Hanusik,prof. UO 22.06.2018 9:30-11:00 23
EiZP Zarządzanie strategiczne i operacyjne dr A.Mijal 20.06.2018 9:30-10:30 9 04.09.2018 9:30-10:30 9
Ekonomika przedsiębiorstwa dr hab. I.Voznakova, prof. UO 14.06.2018 11:00-12:00 43 06.09.2018 13:00
Podstawy marketingu dr hab. R.Matwiejczuk, prof.UO 15.06.2018 10.30-11.15 9 14.09.2018 9.00 9
GFiRP Finanse przedsiębiorstw dr M.Krasucka 15.06.2018 08:00 18 07.09.2018 10:00 18
Rachunek kosztów dr J.Pieczonka 22.06.2018 10:00-11:30 43 10.09.2018 10:00-11:30 43
System podatkowy dr M.Krasucka 18.06.2018 08:00 18 11.09.2018 10:00 18
GMiR Podstawy gospodarki przestrzennej dr A.Dembicka-Niemiec 15.06.2018 9:00-10:40 60 05.09.2018 9:00-10:40 20
Metody analizy przestrzennej (ustny) dr E.Szafranek 20.06.2018 8:15-15:00 22a 11.09.2018 8:15-15:00 22a
Polityka i ekonomika rozwoju lokalnego dr E.Szafranek 25.06.2018 9:00-10:30 20 11.09.2018 8:15-15:00 22a

III rok I stopień kierunek Ekonomia

III E – s Przedmiot Prowadzący I TERMIN (14.06-27.06.2018) II TERMIN (03.09-14.09.2018)
DATA GODZ. SALA DATA GODZ. SALA
TI Programowanie komputerów prof. A. Czerwiński
Analiza szeregów czasowych dr A. Dudek 19.06.2018 10:00 26 04.09.2018 10:00 26
EiZP Finanse przedsiębiorstw  (egzamin ustny) dr M.Krasucka 14.06.2018 10:00 18
Podstawy logistyki dr hab. R.Matwiejczuk, prof. UO 15.06.2018 11.15-12.00 9 14.09.2018 9.00 9
GFiRP Zasady i techniki budżetowania dr R. Poskart 14.06.2018 12:00 18 03.09.2018 12:00 18
Ubezpieczenia dr inż. M. Willmann 15.06.2018 12:00 18 04.09.2018 12:00 18
GMiR Gospodarka komunalna i mieszkaniowa dr A. Walawender 15.06.2018 10:00-11:00 50 11.09.2018 10:00-11:00 50
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne miast mgr inż. R. Klimek 14.06.2018 10:00-11:30 20

I rok kierunek Zarządzanie

Przedmiot Prowadzący I TERMIN (14.06-27.06.2018) II TERMIN (03.09-14.09.2018)
DATA GODZ. SALA DATA GODZ. SALA
Podstawy zarządzania – Egz prof. S. Sokołowska 19.06.2018 11:00-12:30 31
Makroekonomia I – Egz prof. U.Łangowska-Szczęśniak 15.06.2018 12:10-14:00 9 13.09.2018 16:00 23
Finanse – Egz ustny dr M. Krasucka 26.06.2018 08:00 18
Rachunkowość finansowa – Egz dr T. Maszczak

II rok kierunek Zarządzanie

Przedmiot Prowadzący I TERMIN (14.06-27.06.2018) II TERMIN (03.09-14.09.2018)
DATA GODZ. SALA DATA GODZ. SALA
Informatyka w zarządzaniu – Egz prof. A. Czerwiński
Podstawy logistyki – Egz prof. R. Matwiejczuk 15.06.2018 9.00-9.45 9 14.09.2018 9.00 9

I stopnia kierunek Zarządzanie

Przedmiot Prowadzący I TERMIN (14.06-27.06.2018) II TERMIN (03.09-14.09.2018)
DATA GODZ. SALA DATA GODZ. SALA
Strategie marketingowe – Egz prof. R. Matwiejczuk 15.06.2018 9.45-10.30 9 14.09.2018 9.00 9
Analiza ekonomiczno-finansowa – Egz dr M. Bucka 19.06.2018 9:00-10:00 40 11.09.2018 09:00 40
Marketing w handlu i usługach – Egz dr D. Potwora
Marketing międzynarodowy – Egz dr D. Potwora

I rok kierunek Logistyka

Przedmiot Prowadzący I TERMIN (14.06-27.06.2018) II TERMIN (03.09-14.09.2018)
DATA GODZ. SALA DATA GODZ. SALA
Statystyka – Egz dr A. Tłuczak 18.06.2018 12:00-13:00 23 14.09.2018 09:00-11:00 23
Marketing – Egz dr S. Wyrwich-Płotka 19.06.2018 10:00-11:00 9 05.09.2018 12:00-13:30 9
Rachunkowość – Egz dr T.Maszczak 20.06.2018 9:00-10:50 23

II rok kierunek Logistyka

Przedmiot Prowadzący I TERMIN (14.06-27.06.2018) II TERMIN (03.09-14.09.2018)
DATA GODZ. SALA DATA GODZ. SALA
Logistyka zaopatrzenia – Egz dr S. Wyrwich-Płotka 19.06.2018 11:00-12:00 9 05.09.2018 11:00-11:50 9
Logistyka produkcji – Egz dr inż. I. Pisz 18.06.2018 11:00-12:00 51 12.09.2018 11:00-12:00 51
Marketing międzynarodowy Egz dr D. Potwora

III rok kierunek Logistyka

Przedmiot Prowadzący I TERMIN (14.06-27.06.2018) II TERMIN (03.09-14.09.2018)
DATA GODZ. SALA DATA GODZ. SALA
Zarządzanie łańcuchem dostaw – Egz dr hab. S.Kauf, prof. UO 20.06.2018 12:00-13:00 43 04.09.2018 12:00-13:00 43
Logistyczna obsługa klienta – Egz dr hab. A.Sadowski, prof. UO 14.06.2018 12:00-13:00 51 03.09.2018 12:00 51
Efektywność logistyki – Egz dr A. Bruska 15.06.2018 10:50-14:00 60

I rok kierunek Gospodarka przestrzenna

Przedmiot Prowadzący I TERMIN (14.06-27.06.2018) II TERMIN (03.09-14.09.2018)
DATA GODZ. SALA DATA GODZ. SALA
Makroekonomia – Egz Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim r.ak.2017/2018  I rok kierunek Gospodarka przestrzenna  – studia stacjonarne inżynierskie prof. U. Łangowska-Szczęśniak 22.06.2018 11:00-12:30 23 13.09.2018 16:00-17:00 23
Podstawy gospodarki przestrzennej – Egz dr A. Dembicka-Niemiec 15.06.2018 9:00-10:40 60 05.09.2018 9:00-10:40 20
Podstawy projektowania – Egz dr inż. M.Śliwa
Przyrodnicze uwarunkowania gosp. przestrzennej- Egz dr inż. M.Śliwa

II rok kierunek Gospodarka przestrzenna

Przedmiot Prowadzący I TERMIN (14.06-27.06.2018)
DATA GODZ. SALA
Grafika inżynierska – Egz dr inż. B.Wiatkowska 18.06.2018 9:30-11:00 20
Ekonomika miast i regionów – Egz dr hab. A.Drobniak, prof. UO 19.06.2018 12:00-13:00 43
Kształtowanie krajobrazu i środowiska – Egz dr M.Śmigielska 14.06.2018 12:00-13:00 20

III rok kierunek Gospodarka przestrzenna

Przedmiot Prowadzący I TERMIN (14.06-27.06.2018)
DATA GODZ. SALA
Planowanie przestrzenne – Egz mgr inż. arch. R.Klimek 26.06.2018 10:00-11:30 20
Metody analizy przestrzennej – Egz dr inż. B. Wiatkowska 18.06.2018 11:00-13:00 20
Gospodarka nieruchomościami – Egz dr A. Piasecka 14.06.2018 10:00-11:00 16
Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych – Egz dr M.Śliwa

IV rok kierunek Gospodarka przestrzenna

Przedmiot Prowadzący I TERMIN (14.06-27.06.2018)
DATA GODZ. SALA
Planowanie i zagospodarowanie obszarów wiejskich- Egz dr M. Śmigielska 14.06.2018 12:00-13:00 20
Strategia rozwoju gminy- Egz prof. A. Drobniak 19.06.2018 12:00-13:00 43

I rok II stopień kierunek Ekonomia

I E SUM – s Przedmiot Prowadzący I TERMIN (14.06-27.06.2018)
DATA GODZ. SALA
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych – Egz dr hab. K.Hanusik, prof.UO 22.06.2018 09:30-11:00 23
Ekonomia menedżerska – Egz dr A.Bobrowska 15.06.2018 09:00-10:30 51
Ekonomia matematyczna – Egz dr hab. U.Łangowska-Szczęśniak, prof.UO 19.06.2018 09:00-10:00 23
Metody oceny projektów gospodarczych – Egz dr M.Bucka 19.06.2018 11:00-12:00 40
SIPL Instrumenty zarządzania logistycznego – zal na ocenę dr A.Bruska 15.06.2018 10:50-14:00 60

I Year Economics ( 2nd degree studies - stationary study) specialization: Sustainable development

Subject Leader FIRST DATE (14.06-27.02.2018) SECOND DATE (03.09-14.09.2018)
DATE HOUR ROOM DATE HOUR ROOM
Econometrics and Forecasting dr A.Dudek 14.06.2018 08:00 26 04.09.2018 8:30-9:00 26
Managerial Economics mgr M. Musiał 22.06.2018 11:00-12:30 23 13.09.2018 16:00-17:00 23
Maths and Economics dr A.Tłuczak 18.06.2018 9:00-11:00 23 14.09.2018 09:00-11:00 23
Economic Projects Evaluation – Methods dr inż. D.Malchar-Michalska 18.06.2018 11:00-12:00 43

1st degree studies - stationary study Ekonomics specialization:. International Business

Subjects Leader FIRST DATE (14.06-27.02.2018) SECOND DATE(03.09-14.09.2018)
DATE HOUR ROOM DATE HOUR ROOM
Introduction to Macroeconomics prof. M. Maciejasz-Świątkiewicz 22.06.2018 10:00-11:00 42
Descriptive Statistics dr A. Tłuczak 18.06.2018 9:00-11:30 23 14.09.2018 09:00-11:00 23
Public Finances and Financial Markets prof. J.Karwowski 26.02.2018 11:00-12:00 23 03.09.2018 11:00-12:00 23