Zaznacz stronę

logo 2018 PAN

W dn. 19.11.2018 w godz. 11.00 – 15.30 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego odbędzie się cykliczne Seminarium Komisji Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach nt. „Problemy zrównoważonego i trwałego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich”.
Celem konferencji jest identyfikacja wyzwań stojących przed rolnictwem i obszarami wiejskimi w procesie równoważenia ich rozwoju.
Uczestnicy konferencji zaprezentują realizowane programy badawcze wspierające procesy innowacyjne w rolnictwie, gospodarce stawowej, ochronie gleb i wód, energetyce odnawialnej, a także innowacje społeczne i organizacyjne podnoszące jakość życia na obszarach wiejskich. Odrębny obszar problemowy stanowić będzie ocena wpływu intensywnych systemów produkcji rolnej na bioróżnorodność i dobrostan zwierząt hodowlanych. Omawiane będą również wyniki badań dotyczące kreowania inteligentnych specjalizacji w rolnictwie i zmian w łańcuchach żywnościowych. Podejmowane będą także problemy wdrażania nowych instrumentów ochrony środowiska na obszarach wiejskich.


Historia konferencji
Komisja Nauk Rolniczych PAN O/Katowice stanowi rodzaj partnerstwa innowacyjnego na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Od początku swojego powstania w 1976 r. jej celem było wdrażanie postępu technologicznego i organizacyjnego w rolnictwie.
Wśród członków Komisji są przedstawiciele ośrodków naukowych i badawczych: Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu, Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski.
Cykliczne konferencje stanowią szansę spotkania i wymiany poglądów, a także koordynacji realizowanych programów badawczych. W związku z mechanizmami nowego paradygmatu rozwoju regionalnego sieciowe powiązania ośrodków naukowych i badawczo-wdrożeniowych będą odgrywać coraz istotniejszą rolę.
Rezultaty badań członków Komisji są prezentowane również na organizowanej wspólnie z Katedrą Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Opolskiego ogólnopolskiej konferencji naukowej „Wieś i rolnictwo w procesie zmian” i publikowane m.in. w ”Journal of Agribusiness and Rural Development”, „Studia Obszarów Wiejskich”.