Zaznacz stronę

We wtorek 1 czerwca 2021 r. rusza I tura elektronicznej rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane dla studentów studiów stacjonarnych, realizowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022. 

Ważne, aby każdy student przed rejestracją na swoim koncie na stronie usosweb.uni.opole.pl sprawdził, czy ma dostęp do rejestracji, tak, by mógł swobodnie wybrać kurs, który go interesuje.

Przypominamy:

  • Każdy kurs trwa 15 godzin;
  • Student ma obowiązek weryfikacji harmonogramu studiów pod kątem kategorii (humanistyczne, społeczne, ogólne, język obcy nowożytny), z której w danym semestrze powinien wybrać kurs zmienny ogólnouczelniany;
  • Studenci realizują kurs zmienny ogólnouczelniany, z dyscypliny niebędącej główną dyscypliną danego kierunku studiów;
  • Każdy kurs został przypisany tylko do jednej z kategorii (humanistyczne, społeczne, ogólne). Kody kursów posiadają symbol kategorii, w której się znajdują (H, S, O);
  • Kurs może być również prowadzony w języku obcym nowożytnym, z kodem JO. Istnieją kursy realizowane jako kursy w języku obcym nowożytnym humanistyczne i społeczne z kodem JO-H oraz JO-S. Oferta kursów znajduje się TUTAJ;
  • Student studiujący na więcej niż jednym kierunku może zrealizować w danym semestrze jeden kurs, po uzyskaniu zgody dziekana na uznanie kursu, który realizuje na drugim kierunku;
  • Określony  kurs  student  może  zrealizować  jednokrotnie  w  całym  cyklu kształcenia;
  • Studenci studiów niestacjonarnych realizują kursy zmienne ogólnouczelniane w wymiarze 9 godzin. Zajęcia dla studentów studiów niestacjonarnych odbywają się z uwzględnieniem zajęć (zjazdów) na poszczególnych kierunkach.

 

Zapisy na zajęcia odbędą się w dwóch terminach:

I tura zapisów: 1-7 czerwca 2021 r. (poprzez rejestrację na stronie USOSweb –  TUTAJ).

II tura zapisów: 1-7 października 2021 r. (poprzez rejestrację na stronie USOSweb – TUTAJ).

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, kontakt do osób odpowiedzialnych za kursy zmienne ogólnouczelniane w poszczególnych jednostkach Uniwersytetu Opolskiego oraz nowy regulamin zapisów na kursy zmienne ogólnouczelniane można znaleźć TUTAJ.