Zaznacz stronę

Rada Wydziału

Dziekani Wydziału Ekonomicznego
Prof. dr hab. Stanisława Sokołowska – dziekan (przewodnicząca)
Dr hab. Sabina Kauf, prof. UO – prodziekan
Dr Bartosz Chorkowy – prodziekan

Pracownicy naukowi Wydziału Ekonomicznego
Prof. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel
Dr Agnieszka Bobrowska
Dr Agnieszka Dembicka-Niemiec
Dr hab. Adam Czerwiński, prof. UO
Dr hab. Krystyna Hanusik, prof. UO
Dr inż. Marcin Krzesaj
Dr hab. Urszula Łangowska-Szczęśniak, prof. UO
Dr hab. Marta Maciejasz-Świątkiewicz, prof. UO
Dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO
Dr Jacek Pieczonka
Prof. dr hab. Janusz Słodczyk
Dr Agnieszka Tłuczak
Dr hab. Iveta Voznakova, prof. UO
Dr hab. Agata Zagórowska, prof. UO

Przedstawiciele związków zawodowych
Dr Maria Bucka (przedstawicielka ZNP)
Mgr Magdalena Wielgoś (przedstawicielka NSZZ „Solidarność”)

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
Mgr Grażyna Dudka

Przedstawiciele studentów
Lucyna Głogiewicz
Daria Kazuch
Oślizło Małgorzata
Karolina Wąchała
Olha Zolota