Zaznacz stronę

W dniu 02 marca na Wydziale Ekonomicznym gościł Abdullah Abdulbar, przedstawiciel Salam University w Afganistanie oraz  funkcja Vice-President of Association of Private Universities and Institutes of Higher Education in Afghanistan. Spotkał się z prodziekanem ds. nauki i współpracy z zagranicą, panią  dr hab. Sabiną Kauf, prof. UO oraz dr Bartoszem Fortuńskim, koordynatorem programu Erasmus+.

Przedmiotem spotkania były możliwości podjęcia współpracy, w szczególności w zakresie mobilności studentów i pracowników w ramach programy Erasmus. W trakcie rozmów Abdulbar przedstawił ofertę edukacyjną Uniwersytetów w Afganistanie oraz zapoznał się z programami kształcenia na Wydziale Ekonomicznym.