Zaznacz stronę

Projekty dla pracowników

Projekty realizowane w UO zawierające moduły dla pracowników:

Zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu Opolskiego – moduł szkoleniowy dla dydaktyków http://zintegrowany.inkubator.uni.opole.pl/kadra-naukowo-dydaktyczna/ warto sprawdzić ofertę dostępnych szkoleń – mogą być wolne miejsca

FORTHEM – możliwości udziału w krótkoterminowych wyjazdach do uczelni członkowskich konsorcjum FORTHEM oraz w pracach laboratoriów ForLabs https://www.forthem-alliance.eu/en/labs/working-team-labs/, szerzej o konsorcjum: http://www.uni.opole.pl/page/3103/jakie-mozliwosci-daje-konsorcjum-forthem