Zaznacz stronę

Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG jednogłośnie podjęła decyzję o wyróżnieniu Pana Profesora Janusza Słodczyka za twórczy wkład w rozwój badań geograficznych, w szczególności dotyczących geografii osadnictwa. Wyrazem uznania dla Pana Profesora jest włączenie Go do grona Wybitnych Geografów i uhonorowanie Dyplomem Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG „za zasługi na rzecz rozwoju polskiej geografii osadnictwa i ludności”.

Decyzja Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG została podjęta jednogłośnie.

Honorowe wyróżnienie Pana Profesora Janusza Słodczyka wskazuje na docenienie Jego dorobku badawczego i uznanie za autorytet naukowy przez geografów reprezentujących wszystkie polskie ośrodki akademickie.

Z dorobkiem naukowym Pana Profesora można się zapoznać poprzez strony internetowe: www.janusz-slodczyk.eu i ORCID.

Panu Profesorowi serdecznie Gratulujemy wyróżnienia!