Zaznacz stronę

prof. zw. dr hab. Jacek Karwowski

prof. zw. dr hab. Jacek Karwowski

stanowisko: profesor zwyczajny
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 17
telefon: (77) 401 6887
e-mail: jacek.karwowski@uni.opole.pl
konsultacje

 

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • mgr ekonomii – 1985

 • doktor ekonomii – 1989

 • habilitacja – 1993

 • profesor nauk ekonomicznych – 1999

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • Międzynarodowe rynki finansowe

 • Polityka pieniężna

 • Centra finansowe offshore

 • Finanse islamskie

Prowadzone przedmioty:

 • Rynek kapitałowy i finansowy

 • Finanse międzynarodowe

 • Finanse publiczne i rynki finansowe

Ważniejsze publikacje:

 1. Krytyka systemu rezerwy cząstkowej w ujęciu szkoły austriackiej i bankowości islamskiej, Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, red. W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk, Zeszyty Naukowe 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 227-240.

 2. Sukuk – islamskie certyfikaty inwestycyjne. Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynki finansowe. Redaktor naukowy Krzysztof Jajuga. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prace Naukowe UE nr 174, Wrocław 2011, s. 233-241.

 3. Interwencje na rynku walutowym. Rozdział 9 w pracy zbiorowej Polityka pieniężna pod red. naukową Andrzeja Sławińskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 131-141.

 4. Towards lower tax burden in Poland. Nauki o finansach / Financial sciences, Publishing House of Wroclaw University of Economics, 1(6) 2011, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 184, s. 67-75.

 5. System bankowy Arabii Saudyjskiej. Rozdział 2.1 w pracy zbiorowej Systemy bankowe krajów G-20 pod red. S. Flejterskiego i J.K. Solarza, Constans, Szczecin 2012, s. 37-55.

 6. Stabilność finansowa a kurs walutowy. Bank i Kredyt nr 1, część edukacyjna Stabilność finansowa od A do Z, NBP, Warszawa 2012 (15 stron).

 7. Zakazy i nakazy w finansach islamskich. W: Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Rynki finansowe. Redaktorzy: J. Harasim, J. Cichy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 89-99.

 8. Ocena polityki zarządzania rezerwami walutowymi. Rozdział 15 w pracy zbiorowej Współczesna bankowość centralna pod red. W. L. Jaworskiego i A. Szelągowskiej, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 271-297.

 9. Czy należy zlikwidować parabanki?. Zarządzanie i Finanse, Uniwersytet Gdański, Vol. 11, Nr 2, Część 1, lipiec 2013, s. 243-256.

 10. Stabilność finansowa a kurs walutowy. Kryzys w strefie euro. Rozdział 6 w pracy zbiorowej Stabilność finansowa pod red. M. Iwanicz-Drozdowskiej, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2014, s. 95-118.

 11. Monetary Policy in Selected Islamic Countries: Added Value or Mimicry? International Journal of Research in Business Studies and Management, Volume 2, Issue 3, March 2015, s. 1-8.
 12. Central Counterparties from the Islamic Finance Perspective. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, nr 3, tom 3/2015, s. 27-40.
 13. Central Counterparties on the Derivatives Markets: The Case of KDPW_CCP (Poland) and NCC Clearing Bank (Russia), Ekonomia Finanse Bankowość, red. Jacek Karwowski i Marta Maciejasz-Świątkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 112-126.
 14. Remarks on Negative Interest Rates. International Journal of Research in Business Studies and Management Volume 3, Issue 5, May 2016, s. 14-27.

Książki:

 1. Centra offshore na globalnych rynkach finansowych. PWE, Warszawa 2010

 2. Instrumenty pochodne na międzynarodowych rynkach finansowych (wybrane zagadnienia). Teoria i przykłady (współautorstwo pracy zbiorowej). Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014.