Zaznacz stronę

Praktyki zawodowe

STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE – obieg dokumentów

Przed rozpoczęciem praktyk KAŻDY STUDENT jest zobowiązany:

 • pobrać SKIEROWANIE na praktyki z Zakładu Praktyk CEDU Uniwersytetu Opolskiego znajdującego się w Opolu przy ulicy Katowickiej 87A, pok. 5.6. – w terminie podanym na stroniewww.cedu.uni.opole.pl,
 • przygotować PROGRAM PRAKTYKI  i uzyskać jego zatwierdzenie przez opiekuna praktyk swojego kierunku lub specjalności (zob. zakładka OPIEKUNOWIE PRAKTYK),
 • zgłosić się ze SKIEROWANIEM do wybranego Zakładu Pracy, w którym zamierza się odbyć praktykę, w celu uzgodnienia z dyrektorem w/w instytucji warunków praktyki (przede wszystkim jej terminu) – potwierdzeniem tego jest podpis dyrektora (bądź upoważnionej przez niego osoby) na skierowaniu,
 • przed rozpoczęciem praktyki:
 • przynieść do Zakładu Praktyk CEDU UO wypełnione SKIEROWANIE – na jego podstawie CEDU przygotowuje komplet dokumentów:
  • UMOWĘ w sprawie organizacji praktyk studenckich – 2 egzemplarze
  • INSTRUKCJĘ w sprawie organizacji praktyk studenckich
  • formularz OPINII o przebiegu praktyki studenckiej
  • odebrać przygotowany komplet dokumentów i dostarczyć je do instytucji, w której będzie realizowana praktyka oraz podpisać OŚWIADCZENIE
   o zapoznaniu się z Regulaminem Zakładu Praktyk oraz obowiązkowych praktyk studenckich(dostępne na www.cedu.uni.opole.pl )
UWAGA!
1 egzemplarz podpisanej przez Zakład Pracy UMOWY w sprawie organizacji praktyk studenckich powinien zostać odesłany do Zakładu Praktyk CEDU UO przed rozpoczęciem praktyki przez studenta
 • stawić się w uzgodnionym terminie w Zakładzie Pracy dla odbycia praktyki (dyrektor Zakładu Pracy wyznaczy zakładowego opiekuna praktyk, który po zakończeniu wypełni formularz OPINII o przebiegu praktyki studenckiej),
 • po zakończeniu praktyki student jest zobowiązany:
  • odebrać osobiście z Zakładu Pracy OPINIĘ, która jest niezbędna do zaliczenia praktyki
  • przygotować RAPORT z przebiegu praktyki – zgodnie z formularzem dostępnym na stronie
  • przedstawić opiekunowi praktyk swojego kierunku lub specjalności OPINIĘ oraz RAPORT by uzyskać zaliczenie praktyki, potwierdzone wpisem w indeksie na stronie 82.

 

INSTRUKCJA ZALICZANIA PRAKTYK STUDENCKICH

Dla studentów kierunków:

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁOŻENIA PRAKTYKI:
Praktyka ma służyć pogłębieniu wiedzy studenta na temat funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyką gospodarczą, a także umożliwić zebranie materiału empirycznego potrzebnego do napisania pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close