Zaznacz stronę

Opiekunowie roku

Ekonomia – I stopień studia stacjonarne
I rok – dr Aleksandra Dudek
II rok – dr Agnieszka Bobrowska


Logistyka – I stopień studia stacjonarne

I rok – dr inż. Iwona Pisz
II rok – mgr Mateusz Musiał


Zarządzanie – I stopień studia stacjonarne

I rok – dr Anna Mijal
II rok – dr Laura Płatkowska-Prokopczyk


Gospodarka przestrzenna – studia inżynierskie stacjonarne

I rok – dr Agnieszka Dembicka-Niemiec
II rok – dr Edyta Szafranek

 

Ekonomia – studia II stopnia stacjonarne
I rok – dr Bartosz Fortuński
II rok – dr Aleksandra Piasecka

 

Ekonomia I stopnia studia niestacjonarne
I rok – dr Aleksandra Piasecka
II rok – dr inż. Marcin Krzesaj

 

Ekonomia – studia II stopnia niestacjonarne
I rok – dr Jacek Pieczonka