Zaznacz stronę

Opiekunowie praktyk

Dla kierunku Ekonomia – studia licencjackie

Dla kierunku Zarządzanie – studia licencjackie


Dla kierunku Gospodarka Przestrzenna – studia licencjackie i studia inżynierskie

Dla kierunku Logistyka – studia licencjackie

Koordynatorem całości praktyk na Wydziale Ekonomicznym UO jest: dr Anna Bruska
kontakt: abruska@uni.opole.pl