Zaznacz stronę

OTK jest akcją o zasięgu ogólnokrajowym zainicjowaną przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Jej celem jest propagowanie świadomych wyborów edukacyjnych oraz zachęcenie do planowania kariery zawodowej. Działania kierowane są przede wszystkich do osób młodych, które stoją przed poważnymi decyzjami dotyczącymi swojej przyszłości zawodowej, a także do wszystkich, którzy pragną przyjrzeć się swoim dotychczasowym dokonaniom zawodowym czy edukacyjnym i ponownie wybrać właściwą dla siebie ścieżkę zawodową.

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2017  na Wydziale Ekonomicznym UO

Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych na warsztaty organizowane na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia  Kariery 2017 „Ja na rynku pracy: Moje talenty i kompetencje”

18.10.2017 Dzień przedsiębiorczości
9.00-10.30  „Kreatywni w przestrzeni”
Prowadzący: dr Edyta Szafranek, dr Agnieszka Dembicka-Niemiec
Miejsce realizacji: Wydział Ekonomiczny, ul. Ozimska 46a, sala 20

Zajęcia mają na celu przedstawić interdyscyplinarne umiejętności i kompetencje kształcone na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Zakres kształcenia, obejmujący nauki przyrodnicze, społeczne i techniczne oraz inżynierskie pozwala zdobyć wszechstronne umiejętności ułatwiające start na rynku pracy. Zajęcia będą obejmowały wykład wprowadzający pt. „Kreatywny gospodarz przestrzeni”,  test poznawczy własnych kompetencji oceniający predyspozycje każdego z uczestników do wykonywania różnych zadań zawodowych oraz gry improwizowane z zakresu pracy w gospodarce przestrzennej.

19.10.2017 Dzień techniczny
13.15 – 14.45   „Tajemnicze bazy dla ciekawych świata, czyli co wiesz o miejscu, w którym mieszkasz”
Prowadzący: mgr inż. Arch. Renata Klimek
Miejsce realizacji: Wydział Ekonomiczny, ul. Ozimska 46a, sala 4

Warsztaty prezentujące wykorzystanie nowoczesnych technologii w pozyskiwaniu informacji przestrzennej z baz danych geograficznych. Uczestnicy warsztatów w laboratorium komputerowym podejmą próbę pozyskania informacji przestrzennych dotyczących swojego miejsca zamieszkania.

19.10.2017 Gry i zajęcia terenowe
10.00 – 12.00    „Kształtowanie współczesnych przestrzeni publicznych – Plac Jana Pawła II w Opolu”
Prowadzący: dr inż. Magdalena Śliwa oraz Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej UO
Miejsce realizacji: Wydział Ekonomiczny, ul. Ozimska 46a, sala 20

Warsztaty mają na celu zapoznać uczestników z pracą projektantów przestrzeni. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy 2-3 osobowe, otrzymają podkłady mapowe i będą inwentaryzować, analizować i oceniać aktualne zagospodarowanie placu Jana Pawła II. Następnie będą mogli zaproponować zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni placu. Proponowane zmiany będą mogli przedstawić na mapie, opisać, omówić i przedyskutować z prowadzącym.

Więcej informacji: http://www.otk2017.wup.opole.pl/

Osoba do kontaktu:
dr inż. Barbara Wiatkowska
bwiatkowska@uni.opole.pl

 

Tegoroczny Tydzień Kariery został zorganizowany w ścisłej współpracy przez:

– Komendę Wojewódzką OHP w Opolu
– Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu
– Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
– Europe Direct Opole
– Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu
– Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie
– Politechnikę Opolską
– Uniwersytet Opolski
– Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
– Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu – Wydział Ekonomiczny w Opolu.