Zaznacz stronę

International Business

mgr Tomasz Sutarzewicz odwołuje w dniu 4.03.2020 swoje zajęcia z przedmiotu Globalization, Multinational Enterprises and International Political System z powodu pilnego wyjazdu służbowego. Termin odpracowania zajęć zostanie ustalony w podczas zajęć za tydzień.
—————
Tomasz Sutarzewicz, MA cancels his March 4, 2020, Globalization, Multinational Enterprises and International Political System classes on grounds of an urgent business trip. The make-up date will be set in the classes next week.

 

W dniach 2-7.03.2020 zajęcia z dr inż. Dominiką Malchar-Michalska nie odbędą się.