Zaznacz stronę

Z przyjemnością informujemy o zwiększeniu oferty kształcenia na Wydziale Ekonomicznym o nowy bardzo atrakcyjny kierunek „finanse i rachunkowość”. Dnia 6 lipca otrzymaliśmy z Ministerstwa Nauki I Szkolnictwa Wyższego Decyzję o udzieleniu Uniwersytetowi Opolskiemu pozwolenia na utworzenie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku „finanse i rachunkowość”.

W ramach studiów pierwszego stopnia oferowane są moduły:

  • Finanse przedsiębiorstwa
  • Doradztwo podatkowe
  • Rynki finansowe

W ramach studiów drugiego stopnia oferowane są moduły:

  • Zarządzanie finansami z wykorzystaniem systemów ERP
  • Ubezpieczenia i bankowość
  • Rachunkowość i rewizja finansowa

Wnioski o powołanie nowego kierunku na dwóch stopniach opracował zespół w składzie:

  • dr Krzysztof Ćwieląg
  • dr Maja Krasucka
  • dr Jacek Pieczonka
  • dr Robert Poskart