Zaznacz stronę
Nasz student kierunku zarządzanie (studia II stopnia), p. Mateusz Malaga, został zwycięzcą ex aequo w kategorii prac licencjackich w I. konkursie na najlepszą pracę dyplomową zorganizowanym przez Katedrę Logistyki Uniwersytetu Szczecińskiego Konkurs Katedry Logistyki – Instytut Zarządzania – Uniwersytet Szczeciński (usz.edu.pl).

student kierunku zarządzanie zwycięzcą ex aequo

Do konkursu zgłosił pracę dyplomową ze studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka pt. “Polarny szlak transportowy a rozwój gospodarki światowej”, której promotorem była dr Anna Bruska. Praca została doceniona za aktualność tematyki oraz oparcie jej na szerokim wykorzystaniu źródeł obcojęzycznych.
Organizatorom konkursu, zespołowi Katedry Logistyki US z dr hab. Wojciechem Drożdżem prof. US na czele oraz przewodniczącą Komisji Konkursowej dr hab. Blanką Tundys prof. US gratulujemy świetnej inicjatywy przyczyniającej się do promowania ciekawych prac z obszaru logistyki oraz ich autorów. Cieszy również fakt, że do pracy w Kapitule Konkursu zaproszony został reprezentant opolskiego ośrodka logistycznego, dr hab. Rafał Matwiejczuk prof. UO.

Prace oceniane były przez znamienite grono recenzentów – członków Komisji Konkursowej z dziesięciu ośrodków akademickich: Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademii Sztuki Wojskowej, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Politechniki Częstochowskiego oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wszystkim nagrodzonym oraz nominowanym gratulujemy docenienia ich wysiłku przez znakomitych badaczy logistyki, zachęcamy również kolejnych dyplomantów do pójścia w ich ślady i zgłoszenia swoich prac w kolejnej edycji konkursu.