Zaznacz stronę

W dniach 11 – 12 września 2018 roku w Ostrawie odbyła się druga Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Development and administration of border areas of the Czech Republic and Poland. Support for Sustainable Development” organizowana przez Uniwersytet Techniczny w Ostrawie.
Celem konferencji było otwarcie przestrzeni do dyskusji naukowej na temat bieżących i przyszłych problemów rozwoju czesko-polskich obszarów przygranicznych. Uczestnicy konferencji mogli przekazać wiedzę i informacje dotyczące teorii i praktyki oraz wziąć udział w ciekawych dyskusjach na wybrane tematy. Temat przewodni konferencji koncentrował się na kilku aspektach: ekonomiczne i społeczne wyzwania zrównoważonego rozwoju, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, ekonomia i usługi publiczne na poziomie lokalnym, efektywne gospodarowanie odpadami, mniejszości etniczne i migracja oraz współpraca transgraniczna.
W pracach Komitetu Naukowego konferencji uczestniczyli: dr hab. Iveta Vožnakova prof. UO (Urząd Miasta Ostrawa), doc. Inż. Petr Tománek (Politechnika w Ostrawie, Wydział Ekonomiczny), dr doc. inż. Kamila Janovská (Politechnika w Ostrawie, Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej), prof. zw. dr hab. Stanisława Sokołowska (Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny), prof. zw. dr hab. Janusz Słodczyk (Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny), dr Agnieszka Krawczyk-Sołtys (Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny), dr doc. inż. Iveta Vrabková (Politechnika w Ostrawie, Wydział Ekonomiczny), dr Laura Płatkowska-Prokopczyk (Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny) i dr Grażyna Kozuń-Cieślak (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Ekonomiczny).

W wydarzeniu wzięła udział liczna grupa pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Ekonomicznego, w tym prorektor ds. nauki i finansów prof. zw. dr hab. Janusz Słodczyk, Dziekan Wydziału Ekonomicznego prof. zw. dr hab. Stanisława Sokołowska, dr hab. prof. UO Urszula Łangowska-Szczęśniak, dr hab. prof. UO Krystyna Hanusik oraz dr Anna Bisaga, dr Maja Krasucka, dr Agnieszka Krawczyk-Sołtys, dr Jacek Pieczonka, dr Laura Płatkowska-Prokopczyk i dr Barbara Wiatkowska. Uczestnicy konferencji zaprezentowali wyniki swoich badań oraz włączyli się w owocną dyskusję. Rozmowy były wielowątkowe i miały miejsce zarówno w trakcie obrad, jak i poza nimi, m.in. podczas uroczystej kolacji i koncertu, jak i wycieczki do Centrum Nauki i Technologii na terenie Dolnych Vítkovic.