Zaznacz stronę

mgr Mateusz Musiał

stanowisko: asystent
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 16
telefon: (77) 40 16 894
e-mail: mmusial@uni.opole.pl
terminy konsultacji – strona: usosweb.uni.opole.pl

 

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • Wyższe ekonomiczne

Podstawowe obszary badawcze:

 • Ekonomia behawioralna,
 • Konsumpcja,
 • Równowaga ogólna,
 • Zrównoważony rozwój,
 • Modele makroekonomiczne,
 • Polityka spójności Unii Europejskiej,
 • Poziom życia ludności

Prowadzone przedmioty:

 • Ekonomia,

 • Makroekonomia,

 • Makroekonomia II,

 • Metody ilościowe z pakietem Statistica,

 • Podstawy ekonomii,

 • Podstawy makroekonomii,

 • Podstawy rachunkowości,

 • Przedmiot specjalizacyjny w języku obcym,

 • Rachunkowość zarządcza, Rachunkowość

Pełnione funkcje:

Aktualnie pełnione
Członek zespołu ds. promocji Wydziału Ekonomicznego UO
Członek Rady Programowej
Opiekun I roku Ekonomii (studia stacjonarne I stopnia)
Opiekun Studenckiego Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju – oikos Opole

W latach wcześniejszych:
Koordyntor ds. konkursu „Syriusz zakłada firmę” edycja 2013
Członek zespołu ds. E-learning’u
Koordynator WE UO ds. 10 Opolskiego Festiwalu Nauki
Koordynator WE UO ds. 9 Opolskiego Festiwalu Nauki

Udział w projektach

Zakończone:
1. Employee Financial Participation In SMES: A strategy for labour market policy and regional business development.
Projekt realizowany przez: Kelso Professorship of Comparative Law, East European Business Law and European Legal Policy – Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder, German), Opole University (Poland), Mondragon Unibertsitatea (Basque Country, Spain)
2. Ekonomia świata wirtualnego. Wirtualna gospodarka – ekonomiczne determinanty rozwoju oraz mechanizmy działania.
Projekt realizowany przez Katedrę Finansów i Rachunkowości, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski.
3. Efektywny Transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim.
Projekt systemowy realizowany przez Samorząd Województwa Opolskiego (Lider projektu) w partnerstwie z: Uniwersytetem Opolskim, Politechniką Opolską, i Uniwersytetem Mannheim.
http://www.efektywny-transfer.uni.opole.pl/

Ważniejsze publikacje:

 1. Jakubczyk, M. Musiał, A. Wilhelmi, Ocena wyników badań ankietowych z zakresu świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu opolskiego, w: Przekształcenia strukturalne miast i zrównoważony rozwój gospodarki miejskiej, red. J. Słodczyk, D. Rajchel, Opole 2008, s. 111-122. 2
 2. Jakubczyk, M. Musiał, Ochrona środowiska w świetle ustawy o rachunkowości, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Tom Nr 229, red. A. Graczyk, Wrocław 2011, s. 49-57.
 3. Musiał, Legal conditions and fiscal policy for using biofuels in Poland, w: TRANSACTIONS of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University Tom 4/2012(75), Kremenchuk 2012, s. 123-127.
 4. Maciejasz-Świątkiewicz, M. Musiał, Behawioralna hipoteza cyklu życia – próba adaptacji do warunków polskich w świetle badań, w: Kierunki i determinanty przemian konsumpcji. Aktualne problemy, red. U. Łangowska-Szczęśniak, A. Bobrowska, Opole 2013, s. 11-24. ISBN 978-83-7395-567-7
 5. Musiał, Technologiczne uwarunkowania korzystania z pieniądza wirtualnego, w: Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawa, red. E. Bogacka-Kisiel, Opole 2013, s. 56-63.
 6. Maciejasz-Świątkiewicz, M. Musiał, Makroekonomiczne aspekty funkcjonowania pieniądza wirtualnego, w: Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawa, red. E. Bogacka-Kisiel, Opole 2013, s. 64-71.
 7. Bogacka-Kisiel, K. Ćwieląg, M. Krasucka, M. Maciejasz-Świątkiewicz, M. Musiał, J. Pieczonka, R. Poskart, T. Smus, M. Willmann, Podsumowanie i wnioski, w: Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawa, red. E. Bogacka-Kisiel, Opole 2013, s. 79-89.
 8. Maciejasz-Świątkiewicz, M. Musiał, Inflation in a virtual economy – a real or virtual threat?, w: Nauki o finansach. Financial sciences, red. E. Bogacka-Kisiel, Tom 4(21) 2014, Wrocław 2014, s. 42-51.
 9. Maciejasz-Świątkiewicz, M. Musiał, Wyzwania dla branży mleczarskiej w świetle nowych regulacji unijnych, w: Innowacje w branży rolno-spożywczej, red. J. Słodczyk, Warszawa 2015, s. 158-174. Wersja angielska: Challenges for the dairy sectir in light of new EU regulations Wersja niemiecka: Herausforderungen für den milchsektor im lichte der neuen EU-vorschriften
 1. Maciejasz-Świątkiewicz, M. Musiał, Wirtualna konsumpcja – zjawisko realne czy wirtualne? red. U. Łangowska-Szczęśniak, A. Dudek, Opole 2016, s. 75-86. ISBN 978-83-7395-693-3

Autorstwo/współautorstwo książek:

Zarys ekonomii behawioralnej. Wprowadzenie do psychologicznych aspektów gospodarowania. Podręcznik akademicki

Autor: Maciejasz-Świątkiewicz Marta, Musiał Mateusz

ISBN: 978-83-7395-577-6

Format: B5

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 192

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najważniejszych problemów, jakimi zajmuje się ekonomia behawioralna oraz wybranych osiągnięć tej dziedziny wiedzy. Jakkolwiek problematyka zachowań ekonomicznych nie jest nowa i niezbadana, to jednak stale pozostaje otwarta i jako taka atrakcyjna dla tych ekonomistów, którzy w wyjaśnianiu zjawisk sięgają dalej niż pozwala na to klasyczna ekonomia. Największym atutem tej pracy jest z pewnością próba kompleksowego podejścia do tematu i zarazem skupienie uwagi na poszczególnych aspektach ekonomii behawioralnej. Książka została napisana jako podręcznik mający zapoznać osoby posiadające wiedzę ekonomiczną z zagadnieniami wykraczającymi poza ramy ekonomii głównego nurtu zakładającego racjonalność decyzji (a w konsekwencji – zachowań), opartego na modelu homo oeconomicus.

Książka jest adresowana głównie do studentów kierunków ekonomicznych, ale także do tych, których interesuje pozaekonomiczny sposób wyjaśniania zjawisk ekonomicznych.