Zaznacz stronę

mgr inż. Sebastian Marcinkowski

stanowisko: administrator sieci komputerowej

  • wsparcie informatyczne systemu USOS

  • wydziałowy koordynator ECTS ( KURSY OGÓLNOUCZELNIANE)

adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46a
pokój 54
telefon: (77) 40 16 864
e-mail: smarcinkowski@uni.opole.pl