Zaznacz stronę

mgr inż. Sebastian Marcinkowski

stanowisko: administrator sieci komputerowej

 

 

  • administrator stron internetowych:

WYDZIAŁ EKONOMICZNY: we.uni.opole.pl

STUDIA MIEJSKIE: studiamiejskie.uni.opole.pl

ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL STUDIES: ees.uni.opole.pl

STUDENCKIE ZESZYTY NAUKOWE: szn.we.uni.opole.pl

OPOLSKIE AKADEMICKIE FORUM LOGISTYKI: akademickilogistyk.we.uni.opole.pl

KONFERENCJA: sdconf.we.uni.opole.pl

KONFERENCJA: logistyka2017.we.uni.opole.pl

NOWE PRZESTRZENIE: noweprzestrzenie.uni.opole.pl

– profilu na Facebooku

 

 

  • wsparcie informatyczne systemu USOS

  • wydziałowy koordynator ECTS ( KURSY OGÓLNOUCZELNIANE)

 

 

adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46a
pokój 54
telefon: (77) 40 16 864
e-mail: smarcinkowski@uni.opole.pl