Zaznacz stronę

mgr inż. Sebastian Marcinkowski

Administrator sieci komputerowej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego

Wsparcie informatyczne systemu USOS
Wydziałowy koordynator ECTS ( KURSY OGÓLNOUCZELNIANE)

Administrator stron internetowych:

WYDZIAŁ EKONOMICZNY: we.uni.opole.pl

STUDIA MIEJSKIE: studiamiejskie.uni.opole.pl

ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL STUDIES: ees.uni.opole.pl

STUDENCKIE ZESZYTY NAUKOWE: szn.we.uni.opole.pl

OPOLSKIE AKADEMICKIE FORUM LOGISTYKI: akademickilogistyk.we.uni.opole.pl

– profilu na Facebooku

 

adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46a
pokój 54
telefon: (77) 40 16 864
e-mail: smarcinkowski@uni.opole.pl