Zaznacz stronę

mgr inż. arch. Renata Klimek

stanowisko: asystent
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 19
telefon: (77) 40 16 899
e-mail: rklimek@uni.opole.pl
konsultacje

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 •  Wyższe

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • Planowanie przestrzenne
 • Przekształcenia struktury przestrzennej miast
 • Przekształcenia terenów przemysłowych

 

Prowadzone przedmioty:

 • Planowanie i rewitalizacja obszarów przemysłowych – ćw.

 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne miast – ćw.

 • Podstawy gospodarki przestrzennej – ćw.

 • Rysunek techniczny i planistyczny – lab.

Ważniejsze publikacje:

 1. J.Słodczyk, Z.Jakubczyk, R.Klimek Instrumenty ochrony środowiska związane z gospodarką przestrzenną [w] Ekonomiczno finansowe i prawne instrumenty ochrony środowiska naturalnego w Polsce, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001,
 2. R.Klimek Plany ochrony w systemie planowania przestrzennego [w] Instrumenty rynkowe w ochronie środowiska, Ekonomia i środowisko nr 29, Jugowice-Wrocław 2002,

 3. R.Klimek Rewitalizacja obszarów kulturowych na przykładzie Góry Św.Anny [w] Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast [red] J.Słodczyk Opole 2002

 4. R.Klimek Rozwój sieci transportowej, a zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej [w] Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany [red] I.Jażdżewska, Łódź 2002

 5. R.Klimek, D.Rajchel, E.Szafranek Selective collection of comunal waste in Opole and Strzelce Opolskie (Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie Opola i Strzelec Opolskich) [w] Sustainable waste management, Economic and Environmental Studies No. 3/2003, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003,

 6. J.Słodczyk, R.Klimek Miejsca lokalizacji nowego budownictwa mieszkaniowego w przestrzeni miasta – na przykładzie Opola [w] Budownictwo w przestrzeni lokalnej, [red] T. Marszał, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003