Zaznacz stronę

mgr inż. arch. Jarosław Oglęcki

stanowisko: asystent
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 21
telefon: (77) 40 16 871
e-mail: joglecki@uni.opole.pl
konsultacje

 

 

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • wyższe

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • Architektura i urbanistyka

 • Nowoczesne technologie w projektowaniu

 

Prowadzone przedmioty:

 • Rysunek techniczny i planistyczny

 • Geograficzne systemy informacji przestrzennej

 • Zagospodarowanie obszarów turystycznych

 • Podstawy budownictwa

 • Planowanie usług turystyczno-rekreacyjnych

 

Pełnione funkcje:

 • Opiekun Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej

 • Opiekun II roku kierunku: Gospodarka Przestrzenna

 • Członek komitetu organizacyjnego: VII konferencji naukowej „Miasta XXI wieku”

 • Członek komitetu organizacyjnego: VIII konferencji naukowej „Miasta XXI wieku”

Ważniejsze publikacje:

“Możliwości i zagrożenia rozwoju średniej wielkości miast Górnośląskich na przykładzie Bogumina i Jastrzębia Zdroju” wspólna praca z dr inż. arch. Marcin Spyra, Wydział Budownictwa Politechniki Opolskiej, publikowana w wydawnictwie konferencyjnym ULAR7