Zaznacz stronę

mgr inż. arch. Ewa Oglęcka

mgr inż. arch. Ewa Oglęckastanowisko: starszy wykładowca
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 19
telefon: (77) 40 16 899
e-mail: eoglecka@uni.opole.pl
konsultacje

 

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

  • wyższe

 

Podstawowe obszary badawcze:

  • Miejscowe planowanie przestrzenne

 

Prowadzone przedmioty:

  • Planowanie przestrzenne,
  • Kształtowanie krajobrazu i środowiska,
  • Projektowanie urbanistyczne II,
  • Projektowanie kompleksów usługowych,
  • Polityka przestrzenna

Ważniejsze publikacje:

  1. E.Oglęcka, Prawne aspekty planowania terenów zieleni w miastach, [w:] Studia miejskie, Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej, red. J. Słodczyk, A. Dembicka-Niemiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2010

  2. E. Oglęcka, J. Słodczyk, Ocena funkcjonowania regulacji prawnych związanych z planowaniem przestrzennym, [w:] Studia, tom CXXXIV, System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, red. T. Markowski, P. Żuber, Wyd. Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju