Zaznacz stronę

Kalendarz akademicki

Organizacja roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Opolskim

Inauguracja roku:
11 października 2017 r.
W dniu Inauguracji przewidywane są tylko godziny rektorskie.
Święto Uniwersytetu:
10 marca 2018 r. (sobota)

Semestr zimowy
02.10.2017 – 24.01.2018*
okres zajęć dydaktycznych

23.12.2017 – 02.01.2018
przerwa świąteczna

25.01.2018 – 07.02.2018
sesja egzaminacyjna

08.02.2018 – 11.02.2018
przerwa międzysemestralna

12.02.2018 – 24.02.2018
sesja poprawkowa

Semestr letni
12.02.2018 – 13.06.2018*
okres zajęć dydaktycznych

29.03.2018 – 03.04.2018
przerwa świąteczna

30.04.2018 – 04.05.2018
dni wolne od zajęć dydaktycznych

01.06.2018
dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14.06.2018 – 27.06.2018
sesja egzaminacyjna

03.09.2018 – 14.09.2018
sesja poprawkowa

Termin Piastonaliów zostanie ustalony przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim na początku semestru letniego i powinien obejmować dwa dni: czwartek i piątek.

*30 maja 2018 r. (środa) będą odbywały się zajęcia przewidziane planem na czwartek, a w czerwcu 11 (poniedziałek), 12 (wtorek) i 13 (środa) będą odbywały się zajęcia przewidziane planem na piątek, czwartek i piątek, odpowiednio.

 

 

Academic Calendar 2017/2018

Induction Day: 29 September 2017 (Friday)
Inauguration Day: 11 October 2017 (Wednesday)*
University Day: 10 March 2018 (Saturday)

Winter Semester
02.10.2017 – 24.01.2018 Classes
23.12.2016 – 02.01.2018 Christmas break
25.01.2018 – 07.02.2018 Examination period
08.02.2018 – 11.02.2018 Winter break
12.02.2018 – 24.02.2018 Make-up examination period

* On 11.10.2017 – Inauguration Day – Rector’s hours only

Summer Semester

12.02.2018 – 13.06.2018* Classes
29.03.2018 – 03.04.2018 Easter break
30.04.2018 – 04.05.2018 Days off
01.06.2018 Day off
14.06.2018 – 27.06.2018 Examination period
03.09.2018 – 14.09.2018 Make-up examination period

*On 30 May 2018 (Wednesday) – class according to Thursday schedule.
On 11, 12, and 13 June (Monday, Tuesday, and Wednesday) – classes according to Friday, Wednesday, and Friday schedule respectively.

 

 

Organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie Opolskim