Zaznacz stronę

Kalendarz akademicki

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie Opolskim

Semestr zimowy

01.10.2018 – 29.01.2019*
okres zajęć dydaktycznych

02.11.2018
dzień wolny od zajęć dydaktycznych

24.12.2018 – 06.01.2019
przerwa świąteczna

30.01.2019 – 12.02.2019
sesja egzaminacyjna, w tym:
30.01.2019 – egzamin z języka obcego

13.02.2019 – 17.02.2019
przerwa międzysemestralna

18.02.2019 – 01.03.2019
sesja poprawkowa, w tym:
18.02.2019 – egzamin poprawkowy z języka obcego

W dniu Inauguracji przewidywane są tylko godziny rektorskie.
*28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) będą odbywały się zajęcia przewidziane rozkładem zajęć na czwartek, a 29 stycznia 2019 r. – zajęcia przewidziane rozkładem zajęć na piątek.

Semestr letni

18.02.2019 – 14.06.2019*
okres zajęć dydaktycznych

13.03.2019
dzień wolny od zajęć dydaktycznych (Święto UO)

18.04.2019 – 23.04.2019
przerwa świąteczna

02.05.2019
dzień wolny od zajęć dydaktycznych

17.06.2019 – 28.06.2019
sesja egzaminacyjna, w tym:
17.06.2019 egzamin z języka obcego

02.09.2019 – 13.09.2019
sesja poprawkowa, w tym:
02.09.2019 egzamin poprawkowy z języka obcego

Uwaga! Termin Piastonaliów zostanie ustalony przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim na początku semestru letniego i powinien obejmować dwa dni: wtorek i środę.
*29 kwietnia 2019 (poniedziałek) będą odbywały się zajęcia przewidziane rozkładem zajęć na środę.


Academic Calendar 2018/2019

Induction Day:
28 September 2018 (Friday)

Inauguration Day:
03 October 2018 (Wednesday)*

University Day:
10 March 2019 (Sunday), Celebrations 12 March 2019 (Tuesday)

Winter Semester

01.10.2018 – 29.01.2019**
Classes

24.12.2018 – 06.01.2019
Christmas break

30.01.2019 – 12.02.2019
Examination period
30.01.2019 – foreign language exam

13.02.2019 – 17.02.2019
Winter break

18.02.2019 – 01.03.2019
Make-up examination period
18.02.2019 – make-up foreign language exam

* On 03.10.2018 – Inauguration Day – Rector’s hours only
** On 28 January 2019 (Monday) – classes according to Thursday schedule.
On 29 January 2019 (Tuesday) – classes according to Friday schedule.

 

Summer Semester

18.02.2019 – 14.06.2019*
Classes

13.03.2019 – University Day (day off)

18.04.2019 – 23.04.2019
Easter break

02.05.2019
Day off

17.06.2019 – 28.06.2019
Examination period
17.06.2019 – foreign language exam

02.09.2018 – 13.09.2018
Make-up examination period
02.09.2019 – make-up foreign language exam

* On 29 April 2019 (Monday) – classes according to Tuesday schedule.