Zaznacz stronę

Kalendarz akademicki

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Opolskim

 

 

Tercja I: (pierwsze 5 tygodni semestru) – 01.10-04.11
Wykłady dla drugich i trzecich lat oraz wykłady z 2-3 przedmiotów dla pierwszych lat studiów.
Zajęcia prowadzone w formie zdalnej.

 

Tercja II: (drugie 5 tygodni semestru) – 05.11-09.12
Kontynuacja wykładów realizowanych w tercji I oraz pozostałe wykłady dla pierwszych lat studiów.
Wykłady – prowadzone w formie zdalnej.
Ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria dla wszystkich roczników – prowadzone w formie stacjonarnej o ile pozwoli na to aktualna sytuacja epidemiologiczna.

 

Tercja III: (ostatnie 5 tygodni semestru) – 10.12-27.01
Kontynuacja wykładów dla pierwszych lat studiów.
Wykłady prowadzone w formie zdalnej.
Ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria dla wszystkich roczników – prowadzone w formie stacjonarnej o ile pozwoli na to aktualna sytuacja epidemiologiczna.
Laboratoria i warsztaty, dla których uzasadniona jest forma stacjonarna – prowadzone w formie stacjonarnej.

 

W związku z podziałem semestru na trzy części zajęcia realizowane będą w blokach po 3 godz. lekcyjne, aby możliwe było zrobienie 15 godz. w 5 tygodni. Dopuszcza się również zaplanowanie zajęć 30-godzinnych tylko w jednej tercji. Zajęcia odbywałyby się wtedy 2 razy w tygodniu.

I blok 2h 7.30 9.00
Przerwa 9.00 9.05
1h 9.05 9.50
Przerwa 9.50 10.00
II blok 2h 10.00 11.30
Przerwa 11.30 11.35
1h 11.35 12.20
Przerwa obiadowa 12.20 13.00
III blok 2h 13.00 14.30
Przerwa 14.30 14.35
1h 14.35 15.20
Przerwa 15.20 15.30
IV blok 2h 15.30 17.00
Przerwa 17.00 17.05
1h 17.05 17.50
Przerwa 17.50 18.00
V blok (trzy warianty) 45 minut 18.00 18.45
1,5h 17.15 18.45
2.20 z przerwą 5 minut 16.25 18.45

 

Zasady realizacji zajęć w formie zdalnej

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 84/2020 zajęcia w trybie zdalnym muszą być prowadzone przy użyciu Microsoft Teams w terminie zgodnym z planem zajęć. Prowadzący ma obowiązek dopisania do grupy zajęciowej Dziekana oraz odpowiedniego Koordynatora kierunku studiów.
Jako narzędzie wspomagające proces kształcenia może być wykorzystywana platforma Moodle.

Konsultacje

Konsultacje mogą odbywać się w trybie zdalnym lub stacjonarnym. Każdy z pracowników jest zobowiązany do ustalenia konsultacji dwa razy w tygodniu po jednej godzinie lekcyjnej. W przypadku konsultacji w trybie stacjonarnym student zobowiązany jest do wcześniejszego umówienia się z prowadzącym na konkretną godzinę, aby uniknąć konsultacji grupowych.

Seminaria

W tercji I seminaria dyplomowe i magisterskie odbywać się będą tylko w formie zdalnej. W kolejnych tercjach dopuszcza się formę stacjonarną przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego. Terminy odbywania seminarium prowadzący indywidualnie ustala z grupą seminaryjną.

Kursy ogólnouczelniane (KZ)

Wszystkie kursy ogólnouczelniane w semestrze zimowym mają odbywać się w formie zdalnej.

Studia niestacjonarne

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywać się będą według następującego harmonogramu:

3-4.10 – zjazd zdalny
10-11.10 – zjazd zdalny
24-25.10 – zjazd zdalny
7-8.11– zjazd stacjonarny
21-22.11 – zjazd stacjonarny
5-6.12– zjazd stacjonarny
19-20.12 – zjazd zdalny
9-10.01– zjazd stacjonarny
23-24.01– zjazd stacjonarny

Na zjazdach zdalnych będą zaplanowane tylko wykłady oraz seminaria. Na zjazdach stacjonarnych z kolei odbywać się będą ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria oraz seminaria.

Podobnie jak na studiach stacjonarnych zajęcia na studiach niestacjonarnych realizowane będą w blokach po 3 godz. lekcyjne (harmonogram poniżej):

wariant od 8.00
I blok 2h 8.00 9.30
Przerwa 9.30 9.35
1h 9.35 10.20
Przerwa 10.20 10.30
II blok 2h 10.30 12.00
Przerwa 12.00 12.05
1h 12.05 12.50
Przerwa obiadowa 12.50 13.30
III blok 2h 13.30 15.00
Przerwa 15.00 15.05
1h 15.05 15.50
Przerwa 15.50 16.00
IV blok 2h 16.00 17.30
Przerwa 17.30 17.35
1h 17.35 18.20

 

Organization of the winter semester in the academic year 2020/2021