Zaznacz stronę

Jakość kształcenia

Strategia Wydziału

Skład Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia
dr hab. prof. UO Sabina Kauf (przewodnicząca)
dr Agnieszka Bobrowska
dr Maja Krasucka
dr Krzysztof Ćwieląg
Weronika Wajda (student)

Skład Wydziałowej Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia
dr Bartosz Chorkowy (przewodniczący)
dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk
dr Laura Płatkowska-Prokopczyk
dr Edyta Szafranek,
Adrianna Kaduk(student)
Daria Kazuch (student)

Sprawozdanie roczne z działalności Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia i Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia

 

Archiwum sprawozdań

 

Wykaz procedur wydziałowy

 

Wykaz procedur uczelnianych

 

Wyniki ankietyzacji

 

Efekty kształcenia dla poszczególnych kierunków

Zgodne z PRK

 

Zgodne z KRK