Zaznacz stronę

Jakość kształcenia

 

Strategia Wydziału

Skład Wydziałowej Komisji Oceny Jakości Kształcenia
prof. Adam Czerwiński – Przewodniczący
dr Maja Krasucka
dr Barbara Wiatkowska
dr Sabina Wyrwich-Płotka
Natalia Wujcik – studentka

Skład Wydziałowej Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia
dr Bartosz Chorkowy – Przewodniczący
dr Agnieszka Bobrowska
dr Krzysztof Badora
dr Marcin Krzesaj
dr Magdalena Śliwa
dr Agnieszka Tłuczak
Andrea Klimas – studentka
Piotr Dendewicz – student

 

Sprawozdanie roczne z działalności Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia i Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia

 

 

 

Wykaz procedur uczelnianych

 

Wyniki ankietyzacji

 

 

Efekty uczenia się dla poszczególnych kierunków

Zgodne z PRK

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

LOGISTYKA

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK