Zaznacz stronę

Jakość kształcenia

Strategia Wydziału

Skład Wydziałowej Komisji Oceny Jakości Kształcenia
prof. Adam Czerwiński – Przewodniczący
dr Maja Krasucka
dr Barbara Wiatkowska
dr Sabina Wyrwich-Płotka
Natalia Wujcik – studentka

Skład Wydziałowej Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia
dr Bartosz Chorkowy – Przewodniczący
dr Agnieszka Bobrowska
dr Krzysztof Badora
dr Marcin Krzesaj
dr Magdalena Śliwa
dr Agnieszka Tłuczak
Andrea Klimas – studentka
Piotr Dendewicz – student

 

Sprawozdanie roczne z działalności Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia i Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia

 

 

Archiwum sprawozdań

 

Wykaz procedur uczelnianych

 

 

Wyniki ankietyzacji

Szczegółowa analiza wyników studenckiej oceny pracowników 2019 – 2020

 

Szczegółowa analiza wyników studenckiej oceny pracowników 2018 – 2019

 

 

Szczegółowa analiza wyników studenckiej oceny pracowników 2017 – 2018

 

 

Szczegółowa analiza wyników studenckiej oceny pracowników 2016 – 2017

 

 

Inne

 

 

 

Efekty kształcenia dla poszczególnych kierunków

Zgodne z PRK

GOSPODARKA PRZESTRZENNA