Zaznacz stronę

Jakość kształcenia

Skład Wydziałowej Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia
dr hab.  Urszula Łangowska-Szczęśniak prof. UO
dr hab.  Sabina Kauf prof. UO
dr Agnieszka Bobrowska
dr Maja Krasucka
student Weronika Klimek

 Wydziałowa Komisja ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia
dr Bartosz Chorkowy
dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk
dr Laura Płatkowska-Prokopczyk
dr Edyta Szafranek
student Daria Kazuch
student Katarzyna Gabler
student Kinga Karwacka


Wykaz przyjętych procedur obowiązujących w Wydziale Ekonomicznym


Wykaz procedur uczelnianych obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim

 • Ogólna procedura doskonalenia jakości kształcenia – oznaczenie procedur
  Pobierz SDJK-O-U1
 • Procedura tworzenia, modyfikowania kierunków studiów i specjalności
  Pobierz SDJK-O-U2
 • Procedura tworzenia studiów doktoranckich i projektowania programów studiów doktoranckich w UO
  Pobierz SDJK-O-U3
 • Procedura tworzenia studiów podyplomowych i kursów
  Pobierz SDJK-O-U4
 • Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia oraz oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych
  Pobierz SDJK -O-U5
 • Procedura oceny wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia
  Pobierz SDJK-O-U6
 • Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów
  Pobierz SDJK-O-U7
 • Procedura oceny nauczyciela akademickiego dokonana przez studenta
  Pobierz SDJK-O-U8
 • Procedura oceny jakości kształcenia dokonana przez nauczyciela akademickiego
  Pobierz SDJK-O-U9
 • Procedura procesu dyplomowania
  Pobierz SDJK-O-U10
 • Procedura odbywania i dokumentowania praktyk studenckich
  Pobierz SDJK-O-U11
 • Procedura hospitacji zajęć
  Pobierz SDJK-O-U12


 

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close