Zaznacz stronę

Zespół Badawczy w zakresie Zarządzania Informacją

W skład Zespołu wchodzi dr hab. inż. Adam Czerwiński, prof. Uczelni oraz dr inż. Marcin Krzesaj. Jednostka powstała na bazie Zakładu Ekonomiki Informacji utworzonego w czerwcu 2007 roku i od początku działalności kierowanego przez dr hab. inż. Adama Czerwińskiego.

Głównym obszarem zainteresowań badawczych pracowników Zespołu jest problematyka zarządzania jakością informacji, ze szczególnym uwzględnieniem jej oceny i doskonalenia. Ocena jakości informacji jest jednym z podstawowych etapów w zarządzaniu jej jakością. Wymaga ona zdefiniowania produktu informacyjnego, zmierzenia i analizy jego jakości. Z kolei w ramach doskonalenia jakości identyfikuje się kluczowe obszary do ulepszeń takie jak np.  dopasowanie najważniejszych charakterystyk produktu informacyjnego do wymagań biznesowych. Zespół podejmuje także problemy z obszaru badań nad zarządzaniem informacją, które obejmują: optymalizację procesów i zasobów informacyjnych, rozwój i wykorzystanie technologii informacyjnych w ramach systemów informacyjnych, w szczególności zautomatyzowanych, politykę informacyjną w społeczeństwie i gospodarce.

Zarządzanie informacją jest obecnie szczególnie ważne ze względu na aktualną fazę rozwoju systemu postkapitalistycznego określaną mianem gospodarki informacyjnej, albo gospodarki wiedzy, a także społeczeństwa – określanego społeczeństwem informacyjnym.

Kierunki badań naukowych:

 • jakość informacji i jakość systemów informacyjnych w sieci WWW
 • ocena i doskonalenie jakości informacji
 • zarządzanie informacją
 • zarządzanie jakością informacji

 

Przedmioty prowadzone przez pracowników Zespołu:

 • Eksploracja danych
 • Gospodarka elektroniczna
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Nowoczesne technologie informacyjne w logistyce
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
 • Programowanie komputerów
 • Projektowanie procesów
 • Sieci komputerowe
 • Systemy informacyjne w marketingu
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Technologie baz danych
 • Technologie informacyjne
 • Zarządzanie wiedzą.

 

Oferta w zakresie prac naukowo-wdrożeniowych (ekspertyzy itp.):

 • analizy z obszaru oceny jakości informacji stron WWW
 • zarządzanie informacją w podmiotach gospodarczych
 • zarządzanie jakością informacji w systemach WWW.