Zaznacz stronę

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

W celu ograniczania bezpośrednich kontaktów do minimum zaleca się w komunikowaniu wykorzystywanie korespondencji mailowej oraz kontakty telefoniczne.

 

Dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
prof. dr hab. Janusz Słodczyk

Dyżur: wtorek: 11.30-12.30, czwartek: 11.30-12.30

 

Z-ca Dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
prof. dr hab. Stanisław Koziarski

 

Koordynator Kierunków GOSPODARKA PRZESTRZENNA, TURYSTYKA I WYPOCZYNEK
dr Krzysztof Badora

 

Sekretariat
mgr Magdalena Wielgoś

telefon: 77 401 68 71
e-mail: instytut_gseigp@uni.opole.pl
pokój 21

 

Katedra Geografii Ekonomicznej i Planowania Przestrzennego
Kierownik Katedry: dr hab. Edyta Szafranek
prof. dr hab. Janusz Słodczyk
dr Agnieszka Dembicka-Niemiec
dr Maria Śmigielska
dr inż. Adam Walawender
dr inż. Barbara Wiatkowska
dr Jan Zipser
dr inż. Magdalena Śliwa
mgr inż. arch. Jarosław Oglęcki
mgr inż. Michał Ciesielski
mgr Jacek Kurek

 

Katedra Geografii i Kształtowania Krajobrazu:
prof. dr hab. Stanisław Koziarski
dr Krzysztof Badora
dr Radosław Wróbel
dr inż. arch. Dżoana Latała-Matysiak
dr Maciej Wyszyński