Zaznacz stronę

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Opolski - Wydział Ekonomiczny

W celu ograniczania bezpośrednich kontaktów do minimum zaleca się w komunikowaniu wykorzystywanie korespondencji mailowej oraz kontakty telefoniczne.

Dyrektor
Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
prof. dr hab. Janusz Słodczyk

Z-ca Dyrektora
Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
prof. dr hab. Stanisław Koziarski

Koordynator Kierunków
GOSPODARKA PRZESTRZENNA, TURYSTYKA I WYPOCZYNEK
dr Krzysztof Badora

Sekretariat

mgr Anna Bałdo
telefon: 77 401 68 71
e-mail: instytut_gseigp@uni.opole.pl
pokój 21

Informacje Instytutu:

Michał Ciesielski z IGSEiGP doradcą ministerialnym

Michał Ciesielski z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UO został doradcą wiceministra ds. zmian w systemie planowania przestrzennego. Zapowiadane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zmiany w systemie mają dotyczyć...

czytaj dalej