Zaznacz stronę

Konkurs przeznaczony jest dla studentów oraz absolwentów polskich uczelni wyższych – autorów prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz doktorskich realizowanych na studiach I stopnia (licencjackich i inżynierskich), II stopnia oraz III stopnia. W przypadku prac doktorskich realizowanych również w trybie indywidualnym.

Na konkurs mogą zostać przesłane prace dyplomowe o określonej w § 4 tematyce (regulamin konkursu), obronione do dnia 30 września roku akademickiego 2019/2020.

Zgłoszone na konkurs prace mogą być napisane w języku polskim, angielskim lub niemieckim.

Termin: do dnia 30 stycznia 2021r.

Na zwycięzców Konkursu czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

 

Pliki do pobrania: