Zaznacz stronę

Historia Wydziału

logo_40latweJubileusz 40-lecia powołania kierunków ekonomicznych na naszej Uczelni.

Kiedy w 1975 roku środowisko opolskich ekonomistów doprowadziło do uruchomienia kierunków ekonomicznych w WSP – pomimo niezrozumienia ze strony decydentów, a nawet przekonania wielu z nich, że jest to niemożliwe – wytrwałość i konsekwencja nowo powstałego zespołu ekonomistów przełożyła się na dalszy rozwój kierunków ekonomicznych w Opolu. 16 czerwca 1992 roku Rada Główna Szkolnictwa Wyższego uchwałą pozytywnie zaopiniowała wniosek o przekształcenie Instytutu Nauk Ekonomicznych w Wydział Ekonomiczny WSP w Opolu. Funkcję pierwszego dziekana Wydziału Ekonomicznego WSP objął prof. Janusz Słodczyk. Następnie funkcję tę pełniła  ….. 

logo_20lat Dwudziestoletni Jubilat

Obecni byli wszyscy, przybyli nawet goście z zagranicy. Zarówno ci, którzy są rodzicami chrzestnymi Wydziału Ekonomicznego, jak i sympatycy towarzyszący mu od samego początku. Wydział Ekonomiczny na swoją przeszłość może patrzeć z dumą. Wykrystalizowało się tu środowisko naukowe, prowadzące badania i analizy, umożliwiające jego pracownikom zdobywanie kolejnych stopni i tytułów naukowych. W ciągu minionych dwudziestu lat liczba pracowników naukowo-dydaktycznych podwoiła się. Dziś na Wydziale pracuje ponad ….