Zaznacz stronę

Granty, staże

Program HORYZONT 2020: granty, stypendia zagraniczne, staże, praca w projektach dla osób na każdym etapie kariery naukowej. Szczegóły na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w zakładce „KARIERA I MOBILNOŚĆ”

  • Wśród badań przeprowadzonych w Katedrze Logistyki i Marketingu szczególne miejsce zajmuje projekt badawczy (grant) pt. „Logistyczne determinanty zarządzania przedsiębiorstwami”, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zrealizowany w latach 2009-2011 przez zespół w składzie: prof. zw. dr hab. Piotr Blaik (kierownik projektu), dr Anna Bruska, dr hab. Sabina Kauf, prof. UO oraz dr inż. Rafał Matwiejczuk. Wyniki szeroko zakrojonych i w znacznej mierze unikalnych na polskim gruncie badań zostały opublikowane m.in. w monografii wydanej przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (P. Blaik, A. Bruska, S. Kauf, R. Matwiejczuk, „Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian”, PWE, Warszawa 2013).
  • Rada Młodych Naukowców przygotowała PORADNIK „Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych”
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców, który dostarcza najważniejszych informacji o dostępnych formach wsparcia dla naukowców przed doktoratem, zaraz po doktoracie oraz dla zespołów badawczych. W przewodniku dla młodych naukowców zawarte zostały wskazówki dotyczące m.in. sposobu aplikowania i wykorzystania funduszy.
  • Centrum Europejskie Natolin (GEN) informuje, ze w ramach współpracy z Europejskim Instytutem Uniwersyteckim we Florencji (EIU] dotyczącej projektu ,,Laboratorium Badawcze EIU” ogłasza konkurs na badania w zakresie problematyki integracji europejskiej w następujących dziedzinach: prawo, ekonomia, nauki społeczne i polityczne. Badania, trwające co najmniej miesiąc, mogą być prowadzone w Bibliotece EIU we Florencji od 15 czerwca do 7 sierpnia 2013 r. czytaj więcej >>
  • BADANIA LETNIE W EUROPEJSKIM INSTYTUCIE UNIWERSYTECKIM WE FLORENCJI w 2013r. Granty finansowane 53 przez Centrum Europejskie Natolin w ramach projektu ,,Laboratorium Badawcze EUI”
  • Warunki uczestnictwa w konkursie >>

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close