Zaznacz stronę

Rodzaj studiów: inżynierskie
System studiów:
stacjonarne
Tryb studiów: 
I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku

GŁÓWNYM CELEM KSZTAŁCENIA JEST:
 • planowanie i projektowanie  zagospodarowania przestrzeni,
 • programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • zarządzanie rozwojem społeczno-gospodarczym na poziomie miast, gmin, województw, kraju i w układzie międzynarodowym
PROGRAM KSZTAŁCENIA:

PROGRAM KSZTAŁCENIA OBEJMUJE RÓŻNORODNE TREŚCI Z ZAKRESU:

 • zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem wartości przyrodniczych, ekonomicznych, kulturowych i społecznych;
 • projektowania zagospodarowania terenu z wykorzystaniem najnowszych programów komputerowych;
 • planowania i zarządzania rozwojem jednostek terytorialnych  z uwzględnieniem celów publicznych i potrzeb inwestorów,
 • programowania strategicznego rozwoju miast, gmin i regionów,
 • przygotowania oraz wdrażania strategii i programów rozwoju z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju;
 • techniki prawodawczej, w tym konstruowania dokumentów prawa miejscowego;
 • wydawania decyzji administracyjnych w zakresie planowania przestrzennego;
 • administrowania nieruchomościami, poprzez podejmowanie decyzji w zakresie ich najmu, kupna lub sprzedaży;
 • pozyskiwania i wykorzystania funduszy unijnych w rozwoju miast, gmin, regionów;
 • stosowania technologii geoinformacyjnych w planowaniu i gospodarce przestrzennej.
W TOKU STUDIÓW DOWIESZ SIĘ JAK:
 • zaplanować rozmieszczenie obiektów i terenów w przestrzeni
 • budować atrakcyjność gospodarczą i inwestycyjną miast, gmin i regionów
 • kształtować dobre warunki życia i zamieszkania
 • zarządzać i gospodarować nieruchomościami
 • kształtować atrakcyjność terenów wypoczynkowych i turystycznych
 • gospodarować majątkiem i budżetem jednostek samorządowych
 • racjonalizować wykorzystanie zasobów w rozwoju miast, gmin, regionów
 • wykorzystywać Systemy Informacji Geograficznej (GIS) do implementowania, analizowania i udostępniania danych przestrzennych
 • sprawić żeby miasto było inteligentne i zrównoważone
ABSOLWENT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ PRZYGOTOWANY JEST DO PRACY JAKO:
 • Urbanista,
 • Architekt krajobrazu,
 • Projektant zieleni,
 • Specjalista ds. kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego,
 • Urzędnik administracji państwowej,
 • Pracownik samorządowy,
 • Koordynator projektów unijnych,
 • Specjalista ds. pozyskiwania funduszy (fundraiser)
 • Koordynator d.s. rewitalizacji,
 • Specjalista ds. planowania strategicznego,
 • Specjalista ds. badań społeczno-ekonomicznych,
 • Rzeczoznawca ds. wyceny nieruchomości,
 • Pośrednik w obrocie nieruchomości,
 • Zarządca nieruchomości,
 • Administrator nieruchomości,
 • Inżynier obsługi baz GIS,
 • Analityk baz danych przestrzennych,
 • Projektant baz danych z zakresu planowania przestrzennego.

ABSOLWENT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ – studiów inżynierskich może kontynuować naukę na II stopniu studiów na Wydziale Ekonomicznym UO na kierunkach Ekonomia, Zarządzanie, a także na wszystkich typach uczelni w Polsce na kierunkach: Gospodarka przestrzenna, Planowanie przestrzenne, Ekonomia, Administracja, Architektura krajobrazu, Geografia, Turystyka, Zarządzanie, i wielu innych.

ulotka gospodarka przestrzenna - 01

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • PRAKTYCZNE KSZTAŁCENIE – znaczna część zajęć prowadzona jest w małych grupach studenckich, w różnorodnych formach: ćwiczeń laboratoryjnych, komputerowych, projektowych, terenowych, konwersatoriach i wykładach, ponadto istnieje możliwość odbywania zewnętrznych programów, staży i praktyk

 

 • ELASTYCZNOŚĆ I CIĄGŁOŚĆ KSZTAŁCENIA – możliwość dopasowywania zajęć z programu kształcenia do:  swoich zainteresowań i organizacji czasu nauki oraz pracy, łączenia dwóch kierunków, kontynuowania studiów na różnych kierunkach i profilach kształcenia

 

 • NOWOCZESNE TECHNIKI I METODY KSZTAŁCENIA
 • DOŚWIADCZONA KADRA NAUKOWA
 • UMIĘDZYNARODOWIENIE
 • AKTYWNA DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA
 • INTEGRACJA ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO I TUTORING
 • SUKCESY I KARIERY ABSOLWENTÓW

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close