Zaznacz stronę

W dniach 06-07 czerwca 2018 r. na Wydziale Ekonomicznym gościła dr inż. Miorita Ungureanu oraz prof. dr. inż. Nicolae Ungureanu dziekan Wydziału Inżynierii Uniwersytetu Technicznego w Cluj-Napoca (Rumunia).
Uniwersytet ten składa się z 12 wydziałów. Siedziba Wydziału Inżynierii mieści się w Baia Mare które jest stolicą okręgu Marmarosz.
Wizyta odbyła się w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej (CEEPUS). Program ten jest dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego drugim co do wielkości i ważności wielostronnym programem współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego. W trakcie wizyty goście spotkały się z dr hab. Sabiną Kauf, prodziekanem ds. nauki i współpracy z zagranicą oraz dr Dušanem Bogdanovem wydziałowym koordynatorem Programu CEEPUS. Przedmiotem rozmów była możliwość podjęcia współpracy zarówno w obszarze badań naukowych, jak i dydaktyki.