Zaznacz stronę
W dniu 1 czerwca 2021 roku rusza pierwsza edycja konkursu “Firma solidarna ze studentami”Konkurs ma na celu z jednej strony wskazanie studentom i uczniom firm, w których mogą znaleźć zatrudnienie, praktyki czy staż podczas nauki oraz po jej zakończeniu, a regionalnym przedsiębiorstwom pozyskać młodych, wykształconych pracowników.
Organizatorami konkursu są:

  • Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej;
  • Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego;
  • Cosinus – Bezpłatne Szkoły dla Dorosłych, oraz firma rekrutacyjna Paretti – pomysłodawca konkursu.

Konkurs ma niezwykle ważne znaczenie dla regionalnego rynku pracy, szczególnie że został zainicjowany w czasie trwania pandemii Covid-19. O jego znaczeniu świadczy fakt, że patronat honorowy objęli:

– Prezydent Miasta Opola;
– Kuratorium Oświaty w Opolu;
– Marszałek Województwa Opolskiego
, który podkreślił iż “inicjatywa konkursu wpisuje się w priorytetowe działania samorządu województwa”.
 
Zgłoszenia do konkursu trwają od 1 czerwca 2021 roku do 15 sierpnia 2021r.
Zapraszamy na stronę www.firmasolidarnazestudentami.pl, gdzie znajduje się Regulamin konkursu oraz Formularz zgłoszeniowy.