Zaznacz stronę

ERASMUS

Zasady rekrutacji i zaliczanie semestru
Rekrutaclogo erasmus +ja na wyjazd w ramach Programu Erasmus odbywa się do połowy kwietnia danego roku akademickiego. Warunkiem jest zgłoszenie się do Koordynatora Wydziałowego na rozmowę kwalifikacyjną, w ramach której student przedstawia swój projekt wyjazdu i uzyskuje akceptację.

Ogólna procedura:
Znalezienie informacji o Uczelni, do której chce się wyjechać, a także o programie zajęć dostępnym dla studentów Programu ERASMUS. Źródła informacji: strony internetowe uczelni partnerskich, kontakt mailowy z uczelnią partnerską.
Sporządzenie WNIOSKU WYJAZDOWEGO STUDENTA i dostarczenie do naszego Biura Programu Erasmus (Collegium Minus, pok. 31).
Sporządzenie z pomocą Koordynatora Wydziałowego LEARNING AGREEMENT (Porozumienie o Programie Zajęć) (wymagane przedstawienie 3 oryginalnych egzemplarzy LA).

ZALICZENIE SEMESTRU
Zaliczenie semestru wymaga uzyskania 30 punktów ECTS. Student uzyskuje punkty w oparciu o przedmioty zaliczane na uniwersytecie za granicą, do którego wyjeżdża. Może także uzupełnić wymaganą liczbę 30 punktów w oparciu o zaliczenie wybranych przedmiotów na uczelni macierzystej w ramach swojego kursu studiów. W tym przypadku wybiera przedmioty przy konsultacji z Koordynatorem Programu Erasmus na WT.
Zaliczenie przedmiotów na uczelni macierzystej odbywa się w trakcie danego semestru studiów lub po jego zakończeniu w trybie eksternistycznym. Ostatecznym terminem zaliczenia w/w przedmiotu jest koniec sesji poprawkowej.

Wymagane dokumenty:

  • podanie,
  • potwierdzenie znajomości języka obcego (co najmniej dobra),
  • zaświadczenie o średniej ze studiów,
  • opinia opiekuna,
  • oświadczenie o możliwości dofinansowania pobytu na studiach ze środków prywatnych

 

Wydziałowy Koordynator do spraw programu ERASMUS
dr Bartosz Fortuński
e-mail: b.fortunski@uni.opole.pl
Konsultacje: piątek w godzinach 10.50-12.20 gabinet nr 16.

foto_foftunski

 

erasmus 2016 mapa

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close