Zaznacz stronę

ERASMUS

Zasady rekrutacji i zaliczanie semestru
Rekrutaclogo erasmus +ja na wyjazd w ramach Programu Erasmus odbywa się do połowy kwietnia danego roku akademickiego. Warunkiem jest zgłoszenie się do Koordynatora Wydziałowego na rozmowę kwalifikacyjną, w ramach której student przedstawia swój projekt wyjazdu i uzyskuje akceptację.

Ogólna procedura:
Znalezienie informacji o Uczelni, do której chce się wyjechać, a także o programie zajęć dostępnym dla studentów Programu ERASMUS. Źródła informacji: strony internetowe uczelni partnerskich, kontakt mailowy z uczelnią partnerską.
Sporządzenie WNIOSKU WYJAZDOWEGO STUDENTA i dostarczenie do naszego Biura Programu Erasmus (Collegium Minus, pok. 31).
Sporządzenie z pomocą Koordynatora Wydziałowego LEARNING AGREEMENT (Porozumienie o Programie Zajęć) (wymagane przedstawienie 3 oryginalnych egzemplarzy LA).

ZALICZENIE SEMESTRU
Zaliczenie semestru wymaga uzyskania 30 punktów ECTS. Student uzyskuje punkty w oparciu o przedmioty zaliczane na uniwersytecie za granicą, do którego wyjeżdża. Może także uzupełnić wymaganą liczbę 30 punktów w oparciu o zaliczenie wybranych przedmiotów na uczelni macierzystej w ramach swojego kursu studiów. W tym przypadku wybiera przedmioty przy konsultacji z Koordynatorem Programu Erasmus na WT.
Zaliczenie przedmiotów na uczelni macierzystej odbywa się w trakcie danego semestru studiów lub po jego zakończeniu w trybie eksternistycznym. Ostatecznym terminem zaliczenia w/w przedmiotu jest koniec sesji poprawkowej.

Wymagane dokumenty:

  • podanie,
  • potwierdzenie znajomości języka obcego (co najmniej dobra),
  • zaświadczenie o średniej ze studiów,
  • opinia opiekuna,
  • oświadczenie o możliwości dofinansowania pobytu na studiach ze środków prywatnych.

 

Wydziałowy Koordynator Programu ERASMUS
mgr Jacek Kurek
ul. Ozimska 46a, pokój 5

 

erasmus 2016 mapa