Zaznacz stronę

Egzamin dyplomowy

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie: zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim

OŚWIADCZENIE
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15.01.2016 r.

STRONA TYTUŁOWA
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15.01.2016 r.

Odpis w języku obcym

Student po obronie pracy magisterskiej/licencjackiej składa w Dziekanacie:

– opłatę za wydanie dyplomu ukończenia studiów (przed wypisaniem dyplomu)  – 60 zł

– 4 zdjęcia / format 4,5 cm x 6,5 cm (przed wystawieniem dyplomu)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 02.11.2006r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U.2006, nr 224, poz.1634) na wniosek absolwenta Uczelnia wydaje dodatkowy odpis dyplomu w języku obcym. Powyższy wniosek absolwent powinien złożyć w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego. Dyplom student odbiera osobiście w Dziekanacie

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close