Zaznacz stronę

dr Teresa Maszczak

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 17
telefon: (77) 40 16 887
e-mail:
tmaszczak@uni.opole.pl  
konsultacje

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • Wyższe – mgr ekonomii, dr nauk ekonomicznych

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • System informacyjny rachunkowości w zarządzaniu jednostką gospodarczą
 • Zarządzanie finansami
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów

 

Prowadzone przedmioty:

 • Podstawy rachunkowości

 • Rachunkowość budżetowa

 • Rachunkowość finansowa

 • Rachunkowość grup kapitałowych

 • Rachunkowość ubezpieczeń

 • Metody analizy wartości

 • Wprowadzenie do badań naukowych

 

Pełnione funkcje:

 • Kierownik Studiów Podyplomowych “Rachunkowość sektora finansów publicznych”
 • Opiekun Koła Naukowego Rachunkowości
 • Kierownik kursów:

“Główny Księgowy”
“Inwentaryzacja w firmie”
“Podstawy rachunkowości I stopnia”
“Samodzielny księgowy II stopnia”
“Podatkowa księga przychodów i rozchodów w firmie”

“Obsługa podatkowo-księgowa mikro, małej i średniej firmy”

 

 

Ważniejsze publikacje:

Maszczak Teresa, „Organizacja rachunkowości w zarządzaniu jednostką gospodarczą”, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rachunkowość a controlling Nr 251. Wrocław 2012 r., s. 339 – 349.

 

Maszczak Teresa, „Rachunek zysków i strat w aspekcie potrzeb informacyjnych użytkowników”, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rachunkowość a controlling Nr 181, Wrocław 2011 r., s. 403 – 410.

 

Maszczak Teresa, „Normowanie kosztów robocizny w jednostkach przetwórstwa mleczarskiego”, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami Nr 122, Wrocław 2010 r., s. 335 – 344.

 

Maszczak Teresa, „System informacyjny rachunkowości w gospodarce rynkowej”, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy.

 

Maszczak Teresa, „Normowanie kosztów zużycia materiałów”, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Systemy zarządzania kosztami i wynikami Nr 58, Wrocław 2009 r., s. 281 – 286.

 

Maszczak Teresa, „Procedury ustalania kosztu wytworzenia produktów mleczarskich”, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Rachunkowość zarządcza a controlling Nr 1174, Wrocław 2007 r., s. 371-377.

 

Maszczak Teresa, „Rachunek kosztów i wyników na potrzeby zarządzania jednostkami spółdzielczymi przetwórstwa mleczarskiego”, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Rachunkowość zarządcza a controlling Nr 1139, Wrocław 2006 r., s. 262-272.

 

Maszczak Teresa, „Budżetowanie kosztów w ośrodkach odpowiedzialności w OSM Lubin”, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Rachunkowość zarządcza i controlling a strategie przedsiębiorstw i instytucji Nr 1080, Wrocław 2005 r., s. 220-249;

 

Maszczak Teresa, „Rachunek kosztów i wyników w sektorze przetwórstwa mleczarskiego”, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Rachunkowość a controlling Nr 1034, Wrocław 2004 r., s. 140-155.

 

Maszczak Teresa, „Szanse i zagrożenia dla polskiego sektora mleczarskiego w gospodarce rynkowej”, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Kierunki rozwoju controllingu a praktyka polskich przedsiębiorstw Nr 987, Wrocław 2003 r., s. 318-323.

 

Maszczak Teresa, „System informacyjny rachunkowości”, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Rachunkowość a controlling Nr 947, Wrocław 2002 r., s. 119-126.

 

Maszczak Teresa, „Rachunek kosztów i wyników w systemie rachunkowości”, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Budżetowanie przychodów i kosztów Nr 831, Wrocław 1999 r., s. 127-130.

 

Maszczak Teresa, Andrzej Maszczak „Rachunek kosztów i wyników w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa”, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Informacyjne wspomaganie controllingu Nr 798, Wrocław 1998 r., s. 144-147.

 

Maszczak Teresa, „O informacyjnej funkcji rachunku kosztów”, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Informacyjne wspomaganie controllingu Nr 763, Wrocław 1997 r., s. 122-126.